Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Visie » EW in de regio

Friesland

Gebedsontmoeting Noord-Friesland
Geloof jij net als wij dat gebed de basis is voor herstel en bloei in kerken? Geloof je net als wij dat wanneer we God bidden voor een vernieuwing in de kerk dat God daar Zijn Geest aan wil verbinden? Als we kijken naar de kerkgeschiedenis maar ook de Bijbelse gebeurtenissen, dan zijn alle grote bewegingen van God ontstaan in gebed. Daar waar een gezamenlijk verlangen is naar vernieuwing en herleving, komt Gods Heilige Geest in beweging. Want God laat niet los wat Zijn hand is begonnen.

Naar aanleiding van de ‘There is More-conferentie' in 2016 gaf God het sterke verlangen in ons hart om een maandelijkse gebedsontmoeting te te starten in Noord-Friesland.

We zijn hiermee gestart op maandelijkse basis in De Westereen.

De avonden zullen gevuld worden met aanbidding en voorbede. We willen bidden voor ieders eigen gemeenten maar ook samen bidden voor een nieuwe beweging in de gezamenlijk kerk. Elke avond begint met koffie en een korte inspirerende inleiding, waarna we gaan zingen en met elkaar een tijd in gebed zullen doorbrengen.
Wees welkom en neem mensen mee die ook mee willen bidden voor Zijn gemeente.

We komen bij elkaar in de verbouwde 'oude brandweerkazerne' aan de Mûnewei 17 in De Westereen.

Kom ook naar de Gebedsontmoetingen Noord-Friesland op: 

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband