Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Visie » EW in de regio

Veluwe/Flevoland

Vanaf de start van het Evangelisch Werkverband zijn er regiowerkgroepen aktief. De taak van de werkgroepen is het werk van het EWV in de regio te promoten door het houden van bijeenkomsten of cursussen.

Aan alle voorgangers/predikanten en gemeenteleden  in de regio NW Veluwe/Flevoland die het EvangelischWerkverband een warm hart toedragen

Shalom,

Wij, ondergetekenden, zijn de werkgroepleden van de EW regio NW Veluwe/ Flevoland.
Afgelopen jaren hebben wij als werkgroep verschillende activiteiten georganiseerd, enerzijds om elkaar te bemoedigen en toe te rusten en anderzijds om het Evangelisch Werkverband in de regio bekendheid te geven. Zo werden er aanvankelijk jaarlijks bemoedigingsavonden gehouden; verder waren er in diverse plaatsen praise-avonden, er zijn groeigroepen gestart en Karpos Leerhuis cursussen gegeven. Meestal in samenwerking met een plaatselijke voorganger of gemeentelid. Wij zien hier met grote vreugde op terug.

We staan als werkgroep voor een nieuwe uitdaging. We hebben daarover met enkele bestuursleden van het EW van gedachten gewisseld. Wij willen namelijk graag nieuwe initiatieven van gemeenten en voorgangers ondersteunen. Dit kan door gebed en praktische hulp.

We willen elkaar tot steun te zijn in onze Regio en willen graag met u inventariseren, netwerken en plannen te maken. 
Wij willen tijd nemen elkaar te ontmoeten, persoonlijk te bemoedigen en op te bouwen. Ook willen we samen bidden voor missie en activiteiten van het Evangelisch Werkverband landelijk en in onze regio.

Wilt u dat ook? Neem dan contact op met één van de onderstaande regio-bestuursleden. 

We zien uit naar uw reactie,

Namens de regiowerkgroep:
Fokke Rekker, Ermelo, voorzitter, tel. 0341-553 569,
frekker@solcon.nl
Jennie Jaspers Focks, Elburg, secretaris, tel. 0525-686067, djaspersfocks@hetnet.nl
Ria van der Knaap-de Vos, Zeewolde,  tel 0320-214 424, riavanderknaap@gmail.com         
Ali van Putten, Rutten, tel. 0527-262046,
alrielda@hotmail.com

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband