Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Visie

Gebed en vasten

Er is nog nooit een geestelijke vernieuwing geweest zonder gebed.
Het EW kent een netwerk van gebedsgroepen. Er worden toerustingsconferenties en gebedsretraites (waarvan sommige met vasten) georganiseerd. Het EW is actief in de landelijke gebedsbeweging. 

Materialen over gebed en vasten

Vind een gebedsgroep bij u in de buurt

Zet uw gebedsgroep op de kaart

Stuur mij voortaan de Gebedsbrief

Inzage/Download laatste Gebedsbrief

 

Gebedsbeweging

Het Evangelisch Werkverband wil een bijdrage leveren aan geestelijke vernieuwing en gemeenteopbouw van de plaatselijke gemeente. Gebed is daarbij de motor. Daarom is van groot belang dat ook in onze traditionele kerken een gebedsbeweging op gang komt. Gelukkig functioneren er al honderden gebedsgroepen. En het worden er steeds meer. We ontmoeten elkaar op landelijke gebedsdagen, conferenties en retraites. Duizenden mensen bezoeken de Nationale Gebedsdagen, die worden georganiseerd door een aantal organisaties (waaronder het Evangelisch Werkverband).
Het EW biedt materiaal voor de periode tussen Pasen en Pinksteren: een gebedsproject om gebed 50 dagen lang aandacht te geven in de gemeente. Lees hier alles over dit 'kerkbrede' gebedsproject! Doet u ook mee met de gebedsbeweging in Nederland?

Heer, leer ons bidden

Gebed is hard werken. Het vraagt om volharding. Maar in de gelijkenis van de zaaier belooft de Heer, dat we 30, 60, 100-voudige vrucht mogen dragen als we volharden.

Wat zou het geweldig zijn, als er in elke (wijk-) gemeente van onze kerken één of meerdere gebedsgroepen zouden functioneren, waar mensen samenkomen om te bidden voor predikant en kerkenraad, voor de verschillende activiteiten in de gemeente, voor de zieken en voor de noden van kerk en wereld. Is er in uw (wijk-)gemeente al zo'n groep? Zo niet: zou het uw roeping kunnen zijn om hiermee te beginnen? De Bijbel zegt: 'Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt' (Jak. 5:16).

Gebedsuren Terschuur

Eens per kwartaal wordt er in Terschuur een Gebedsuur gehouden waarin wordt gebeden voor zaken rondom de geestelijke vernieuwing van de kerk. We leggen deze aan de Here voor dragen ze op.Kijkt u in de Agenda (op de EW home-page) voor verdere gegevens over data en adressen. 

Retraites en toerusting

Het EW organiseert regelmatig retraites en toerustingbijeenkomsten voor leiders van gebedsgroepen. Houdt de Agenda op deze site in de gaten of abonneer u gratis op de Gebedsbrief .

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband