Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Visie

Gemeenteopbouw

Hoe zou het zijn als de gemeente opleeft? Het EW wil kerkenraden en gemeenten helpen bij de opbouw van de plaatselijke gemeente met visie, materialen, ideeën en studiedagen.  

Sinds de jaren '80 is een stroom aan boeken en artikelen verschenen over gemeenteopbouw. Van alles is uitgeprobeerd en we weten dat de kerk niet maakbaar is. Toch mogen we zien dat de Heilige Geest door mensen, beleid, activiteiten en middelen steeds weer nieuw leven schenkt aan de kerk.

Het EW is een visiebeweging. Steeds weer willen we opzien naar God en visie krijgen op waar de Geest aan het werk is in de gemeente. Daardoor worden beleid en ideeën geboren.

Sprekers vanuit het EW zijn beschikbaar voor kerkenraden, gemeenteavonden, beleidsweekenden, enzovoorts om te helpen met het vormen van visie en het uitwerken ervan.

Voor gemeenteopbouw zijn concrete materialen behulpzaam. Onder VORMING vindt u bij het EW ideeën en materialen op 3 niveau's:

  • Gemeente Groei Groepen zijn gesprekskringen waarbij het gaat om groei in geloof, gemeenschap en gastvrijheid. Op zulke kringen worden gemeenteleden gevormd in hun geloof. De ervaring leert dat gemeenteleden die een paar jaar op een Gemeente Groei Groep zitten een enorme verdieping in hun geloof ervaren en zich opgenomen weten in een betrokken gemeenschap. Vaak groeien ze ook in hun besef van verantwoordelijkheid in de gemeente. Veelal zie je mensen uit de GGG later terug in de leiding van de gemeente, jeugdwerk, missionair werk, enz.
  • Karpos Leerhuis zijn korte cursussen rond één thema. Heel geschikt om kort de diepte in te gaan. Erg vormend voor mensen die meer willen op één onderwerp of voor mensen die zich niet langdurig kunnen binden aan een kring.
  • Bouwstenen Bijbel School is een 2 jarig programma waarbij heel structureel op geloofsthema's wordt ingegaan. Heel geschikt voor mensen die dingen willen krijgen aangereikt zoals in de Alpha cursus en catechese.

Zie VORMING voor meer informatie.

Naast VORMING heeft het EW de afgelopen jaren veel zegen gezien op het gebied van VERNIEUWING. Daarbij valt te denken aan:

  • Vernieuwing in liturgie
  • Vernieuwing in missionair kerk zijn en gemeentestichting (Protestantste Pioniers Plekken)
  • Vernieuwing in genezing en bevrijding en het werk van de Geest.

Zie VERNIEUWING voor meer informatie.

 

 

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband