Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Visie » Gemeenteopbouw

Kerkenraad

Bouwen aan een gemeente begint met geloof. Jezus bouwt zijn gemeente en wil mensen daarbij inschakelen. De kerkenraad is geroepen om in Jezus' naam leiding te geven aan de gemeente. Geïnspireerd beleid maken begint met zelf geïnspireerd worden.

Hoe zou het zijn als een kerkenraad niet een zakelijk vergaderorgaan is, maar een bron van inspiratie? Hoe zou het zijn als bezinning, gebed en het geloofsgesprek richting geeft aan de vergaderingen?

Juist vanuit het geloof stellen we de vraag wat werkelijk tot opbouw van de gemeente dient. Dat is niet enkel een organisatorische vraag, maar zeker ook een geestelijke.
De plaatselijke gemeente betekent hoop voor de wereld. De plaatselijke gemeente is de plek waar mensen in Jezus' naam samenkomen, liefde delen, God eren, de wereld dienen en groeien in discipelschap.

Voor kerkenraden is speciaal gespreksmateriaal ontwikkeld.

Gespreksmateriaal voor de openingen bij een kerkenraadsvergadering.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband