Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Hans Maat nieuwe directeur EW

Hans Maat nieuwe directeur Evangelisch Werkverband

1 september 2011 is Hans Maat begonnen als directeur bij het Evangelisch Werkverband. De 43-jarige Maat volgt ds. Hans Eschbach op, die ruim 15 jaar leiding gegeven heeft aan het Evangelisch Werkverband. Per 1 september is ds. Hans Eschbach, één van de oprichters van het EW, teruggetreden als directeur en gaat - binnen het EW - als projectdirecteur zich vooral richten op een grootschalig missionair initiatief dat, in een samenwerking met tien partners, gestalte zal krijgen in DV september 2012: Projekt MEER.   

Hans en Hans hadden een interview en bevroegen elkaar op motivatie, plannen, ambities, dromen, roeping, etc. ... Bekijk hier het interview van de beide Hansen.. (ca. 15 min.). Heeft u geen kwartier dan kunt u ook een kortere versie bekijken, die uiteraard ook wat 'korter door de bocht' gaat.. (ca. 4 min.)

Achtergrond Hans Maat

Hans Maat was manager van het cluster Gemeenteondersteuning van de HGJB en gaf leiding aan de adviseurs en de (missionaire) jeugdwerkers die in dienst zijn van de HGJB, respectievelijk de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Hans werkte 14 jaar voor de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond. Daarnaast stelde hij voor de HGJB de populaire liedbundel ‘Op Toonhoogte' samen, stichtte en leidde de band Sela en schreef een groot deel van haar liedrepertoire.

Ook is hij betrokken als bestuurder bij de Interkerkelijke Stichting voor het Liedboek, die het liedboek 2012 voorbereidt, was deel van de Opwekkingsselectiecommissie van stichting Opwekking en is betrokken bij de werkgroep die door het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond is ingezet met het oog op een mogelijke revisie van de psalmberijming 1773. Eerder werkte hij als leraar in het basisonderwijs, als docent aan het HBO en aan de reformatorische bijbelschool ‘de Wittenberg' voor de Jongerenwerkersopleiding.

Hans Maat zal de algemene leiding van het EW op zich nemen en de organisatie verder ontwikkelen. Zijn focus zal liggen op het verbreden van de achterban, de samenwerking met de Protestantse Kerk, het aanboren van de doelgroep 20-35 jaar en het breed verankeren van het EW als vernieuwingsbeweging en gemeenteopbouw-organisatie binnen de Protestantse Kerk.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband