Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Visie

Partners in vernieuwing

Als EW investeren we in leiders in de kerk, word daarom Partner in vernieuwing.

WORD DEEL VAN HET EW PARTNER-NETWERK 

God raakt mensen persoonlijk aan en Hij vernieuwt zijn kerk door deze mensen heen. Misschien ben jij zo'n persoon. Samen met onze Partners vormen we een netwerk van (toekomstig) leiders in de kerk die verlangen naar méér. Partners zijn leiders die zelf veranderd zijn door de kracht van de Geest en zo verandering brengen in hun kerk en omgeving. 

  • Als Partner ben je actief in de kerk of breder in Gods Koninkrijk en wil je je inzetten om verandering en vernieuwing te brengen.
  • Je bouwt op de plek waar je gesteld bent actief mee aan de beweging en je wilt langdurig met het EW optrekken.
  • We ondersteunen Partners in persoonlijk discipelschap in de kracht van de Heilige Geest door conferenties als There is More! en There is More! Next, de EW Theologenconferentie en trainingen als ‘In Christus verbonden' en de EW-leidershuddels.
  • Predikant-Partners kunnen gebruik maken van een ‘beroepingsbank': het EW geeft namen van Partners desgewenst door aan gemeenten die op zoek zijn naar een predikant met visie voor geestelijke vernieuwing.
  • We ondersteunen Partners met advies en begeleiding
  • Partners ontvangen Partner-korting op veel van onze activiteiten.
  • Meerdere activiteiten kunnen worden gevolgd in het kader van Permanente Educatie.

Ja, ik word Partner van het EW

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband