Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Visie

Studenten

Veel theologiestudenten delen de droom voor geestelijke vernieuwing van de kerk. In deze ‘leiders van de kerk van morgen' willen we nu al investeren. Studentenpartners krijgen gratis conferenties en materiaal aangeboden, worden geholpen bij het vinden van een persoonlijke coach, een stage- of leervicariaatsplaats, enzovoorts.

Ja, ik wil graag studentpartner in vernieuwing worden

Waarom partner in vernieuwing worden?

Het kan soms een eenzame uitdaging zijn: je studeert met een ideaal voor ogen. Maar de studie kan je ook voor existentiële geloofsvragen stellen. Hoe kun je studeren met de droom van de geestelijke vernieuwing van de kerk helder in het vizier?

Daarom bouwen we aan een netwerk van predikanten en theologiestudenten, die de droom met elkaar delen. Die elkaar willen ondersteunen, die de missie van het Evangelisch Werkverband willen ondersteunen en die wij vanuit het Evangelisch Werkverband mogen ondersteunen bij het realiseren van hun visie en missie.

Wat kan het partnerschap inhouden?

 • ‘Studentenpartners in vernieuwing' hebben het recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur en de staf van het EW.
 • Studentenpartners kunnen een beroep doen op het EW voor ondersteuning en begeleiding, zowel persoonlijk als bij onderdelen van hun studie.
 • Studentenpartners worden geadviseerd bij het vinden van een leervicariaatsplaats bij een partner in vernieuwing.
 • Studentenpartners worden geholpen bij het vinden van een persoonlijke coach tijdens hun studie
 • Studentenpartners kunnen subsidie krijgen voor het bijwonen van geselecteerde studieconferenties over evangelicale theologie en spiritualiteit.
 • Beginnende partnerpredikanten kunnen mentoraat aanvragen van een meer ervaren partnerpredikant
 • Studentenpartners krijgen korting op hun aankopen van EW materiaal en op conferentiekosten.
 • Studentenpartners kunnen gratis gebruik maken van de 'beroepingsbank': het EW geeft namen van partners desgewenst door aan gemeenten die op zoek zijn naar een predikant met visie voor geestelijke vernieuwing.
 • Promotiemogelijkheden via CERT
 • Het EW organiseert jaarlijks een theologendag met 
 • a: Een gedegen en bemoedigende theologische inleiding
  b: Ruimte voor gesprek en ontmoeting
  c: Ruimte voor lofprijzing en gebed/voorbede
  Voor studentenpartners is deze dag gratis toegankelijk. 

Wij investeren graag in studenten die met geloof en visie de kerk in Nederland willen dienen en die willen investeren in de geestelijke vernieuwing van die kerk.

Ja, ik wil graag studentpartner in vernieuwing worden.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband