Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Terugblik Theologenconferentie 16 januari 2012 - Nijkerk

Rond 80 bezoekers waren 16 januari aanwezig op de Theologenconferentie van het Evangelisch Werkverband in Nijkerk. Deze dag stond in het thema van "Doe meer met minder", speciaal voor de drukke voorganger, kerkelijk werker en theologiestudent.

Zeg heel veel NEE

"Ik dacht eerst: Hans, je hebt de verkeerde gebeld!" zei ds. Wigle Tamboer over de uitnodiging die hij kreeg om te komen spreken op de Theologenconferentie. Tamboer is geen goede tijdmanager, zo zegt hij zelf. De voorganger werkt vanuit Jezus Christus als Bron: "Wat moet ik doen? Wilt U ons helpen?"
En wat hij moest gaan doen in zijn gemeente, De Meerkerk in Hoofddorp, is samen te vatten in drie speerpunten: Zending, Zorg en Zalving.
"Dit is niet wat we dóen, dit is wat we zíjn in wezen!" benadrukt de spreker. Deze speerpunten kunnen voor elke gemeente anders zijn, maar laat ze zichtbaar zijn in alle lagen van de gemeente: vanaf de kinderclub tot de senioren.
Aan de hand van het boek ‘Simple Church' legde Tamboer het belang van het proces uit. De vier punten of stappen hierbij zijn: 1. Duidelijkheid, wat doe je en waartoe doe je dat? 2. Beweging, groeien mensen? 3. Uitlijning, staan de neuzen dezelfde kant op? 4. Focus, blijf gericht en zeg heel veel NEE. Kortom: van het grootste belang is het trouw blijven aan je visie.

Na een presentatie van ds. Hans Eschbach over het Project MEER - een missionair samenwerkingsverband tussen organisaties en kerken - is het tijd voor een lunch, ontmoeting en gesprek. 

Mooi Werk!

Het middagprogramma begon met een presentatie van universitair docent dr. Mark van Vuuren (TU Twente) die sprak over beroep en roeping: "Wat een MOOIE job is het!" met de positieve en negatieve kanten van roeping. En een nuchtere blik op het voorgangerschap als baan: Wat kost je energie? Wat levert je energie op? Breng deze twee met elkaar in balans! De presentatie was gebaseerd op het boek ‘Mooi werk! - een betere baan zonder weg te gaan', het boek dat Van Vuuren schreef samen met dr. Luc Dorenbosch.
In meer en mindere mate is er (h)erkenning in de zaal bij de prikkelende citaten die werden gelanceerd: voorgangerschap is "Een eerzaam streven" (Paulus) "Prediker worden is een door God opgedrongen roeping". "Je wordt als predikant geboren, niet gemaakt." (Lloyd-Jones, 1971) "Ik heb teveel naar de braambos gestaard en te weinig naar Jethro geluisterd". "Ik ben alles voor allen geworden, tot er niets meer van me over was." .

Aan het werk (keuzeprogramma)

In aansluiting op zijn lezing werden de principes van het sleutelen aan je baan verder uitgewerkt in een workshop door dr. Mark van Vuuren zelf.

De principes van "Simple Church" door ds. Wigle Tamboer aangehaald in de ochtend, werden uitgewerkt in een workshop door gemeenteadviseur Jan Boer

Een erg (fysiek gezien) actieve workshop werd gegeven door René de Boer, met gebruik van beweging, stokken en evenwicht werd stilgestaan bij het mens-zijn van het lichaam, ont-stressen en lichaamssignalen.

Voor een rustgevende workshop kon worden gekozen voor ds. Robbert-Jan Perk. In een drukke dag was hier ruimte voor een moment van stilte, gebed en een collegiaal gesprek. 

Ds. Peter Smilde ging zelf door een moeilijke periode van verandering met zijn gemeente, hij vertelde een praktijkverhaal

Ds. Jos Slager tenslotte sprak over timemanagement en de agenda van de voorganger. 

We kijken terug op een gezegende dag waarop we mochten leren en waar we elkaar en God mochten ontmoeten. We wensen elkaar een ont-stressend Nieuwjaar!

Reacties in de media

Reformatorisch Dagblad

Friesch Dagblad

Foto's Theologenconferentie

 

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband