Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Onderwerpen & indeling

Onderwerpen en indeling cursus

De cursus Levend in Christus kan gegeven worden op vier zaterdagen of op acht avonden. Beide opties zien er als volgt uit:

Inhoud van de cursus in 4 zaterdagen

1. Module 1 Leven door Gebed
Les 1 Geestelijke gaven. Les 2 Evenbeeld van God. Les 3 Leven door gebed.
• Geestelijke gaven en bedieningen
• Bijbelse visie op geest, ziel en lichaam
• Profetisch spreken
• De stem van God verstaan
• Zegenend bidden
Praktijkles Luisterend bidden (1)

2. Module 2 Leven in het Koninkrijk van God
Les 4 Leven in het Koninkrijk van God. Les 5 Het rijk van de duisternis.
• Onze positie in Christus
• De rechten en verantwoordelijkheden
• Eenheid met de Heilige Geest
• Inzicht in de geestelijke wereld
Praktijkles Luisterend bidden (2)

3. Module 3 Kies voor het leven!
Les 6 Levend in Christus. Les 7 Bevrijding.
• Zegen of vloek
• Vrijmaking van de ziel
• Rechtspreken in het Koninkrijk van God
• Binden en ontbinden
• Uitdrijven van boze geesten
Praktijkles Gebedspastoraat (1)

4. Module 4 Genees de zieken!
Les 8 Genezing.
• God is onze heelmeester
• Genezing van geest, ziel en lichaam
• Toepassing van de handleiding
Praktijkles Gebedspastoraat (2) 

Tijden
9.30 uur Ontvangst
10.00 uur Zingen
10.15 uur Inleiding
11.00 uur Pauze
11.15 uur Inleiding
12.15 uur Pauze
12.45 uur Zingen
13.00 uur Inleiding
13.45 uur Pauze
14.00 uur Praktijk in kleine groep
15.00 uur Afsluiting


Inhoud van de cursus in 8 avonden

1. Geestelijke gaven
• Geestelijke gaven en bedieningen
• Vervulling met de Heilige Geest
Praktijk

2. Evenbeeld van God
• Bijbelse visie op geest, ziel en lichaam
Praktijk

3. Leven door gebed
• Profetisch spreken
• Luisterend bidden
• Bedekking van de waarheid
Praktijk

4. Leven in het Koninkrijk van God
• Onze positie in Christus
• De rechten en verantwoordelijkheden
• Bediening van gerechtigheid
Praktijk

5. Het rijk van de duisternis
• Inzicht in de geestelijke wereld
Praktijk

6. Vrijmaking
• Zegen of vloek
• Vrijmaking van de ziel
• Vrijlating uitroepen
Praktijk

7. Bevrijding
• Rechtspreken in het Koninkrijk van God
• Binden en ontbinden
• Uitdrijven van boze geesten
Praktijk

8. Genezing
• God is onze heelmeester
• Genezing van geest, ziel en lichaam
Praktijk

Tijden
19.30 uur Ontvangst
20.00 uur Zingen
20.15 uur Inleiding
21.00 uur Pauze
21.15 uur Praktijk
22.00 uur Afsluiting


 

 

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband