Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Materiaal & kosten

Materiaal en kosten

We hebben een cursuspakket samengesteld en gaan daarbij uit van minimaal 10 deelnemers. Het cursuspakket bestaat uit:
- 10x Cursus-werkboeken: Levend in Christus
- 10x Handleiding: Kies dan het Leven

Kosten bij cursus met toeruster van het EW:
- 1x cursuspakket voor 10 deelnemers (voor inhoud zie hierboven) á € 250,-
- Meerkosten bij meer dan 10 deelnemers: € 25,- per deelnemer
- Alleen reiskosten voor toeruster EW. We proberen toerusters te vinden uit de regio..
- Vrijwillige bijdrage voor het EW d.m.v. promotie en uitdelen machtigingskaarten aan cursisten

Benodigde faciliteiten:
- Een geschikte lesruimte (in of bij het kerkgebouw) voor alle deelnemers en extra ruimte voor de praktijk in groepen van max.10 deelnemers. (Advies: maximumaantal deelnemers 20).
- Beamer en projectie- of lcd-scherm.
- Muzikale begeleiding (bijv. pianist, gitarist of anders).

Meer informatie en bestellingen of aanvragen:
info@ewv.nl of 0342-460010


Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband