Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vorming » Luisteren naar Gods stem

Overige praktische info

Benodigde faciliteiten

• Een geschikte ruimte (in het kerkgebouw) waar de deelnemers in groepjes van 4-5 aan een tafel kunnen zitten (Advies: maximum aantal deelnemers 30, dus 6 groepjes van 5)
• Beamer en projectiescherm
• Muzikale begeleiding (bv een piano en een pianist)


Evaluatie

Na afloop van de cursus krijgen de deelnemers een korte enquête via de mail toegestuurd.
Daarnaast kan de cursusleider door het stellen van vragen toetsen of de gestelde doelen behaald worden. Dit kan bijvoorbeeld door te vragen naar leermomenten of door deelnemers ervaringen te laten inbrengen. Dit stimuleert ook het leerproces.


Kosten

Met eigen predikant/toeruster:
• De cursus kost € 150,- (u ontvangt materiaal voor 15 cursisten). Bij meer dan 15 cursisten vragen we € 10,- per persoon
• Usb-stick met de handleiding, programma opzet en powerpointpresentaties voor de eigen toeruster kost € 15,- 

Met predikant/toeruster van het EW:
• De cursus kost € 150,- (u ontvangt materiaal voor 15 cursisten). Bij meer dan 15 cursisten vragen we € 10,- per persoon
• Kosten toeruster EW € 225,- (incl.reiskosten) met een minimum van 15 deelnemers

Meer informatie en bestelling en/of aanvraag voor een EW-toeruster
info@ewv.nl of 0342-460010


Lees meer 

over de aanleiding van de cursus, doel en doelgroep
over de opzet en inhoud van de cursus 

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband