Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vorming

GemeenteGroeiGroepen

De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. In de GGG willen we het geloofsgesprek stimuleren.

Het is geweldig als gemeenteleden intensief met elkaar meeleven, onderling pastoraat en diaconaat beoefenen en groeien in geloof rond een open Bijbel.

Materialen voor Gemeente Groei Groepen
Bestel gratis informatie folder GGG
Vind een Groeigroep bij u in de buurt 
Zet uw Groeigroep op de kaart.

Ongeveer 15.000 mensen zitten op dit moment op een Gemeente Groei Groep. Eens in de 14 dagen in een huiskamer rond een open Bijbel. Het is gebleken dat kleine groepen grote kansen bieden voor de opbouw van de plaatselijke gemeente.

Het Evangelisch Werkverband biedt plaatselijke gemeenten materialen, visieontwikkeling, training en toerusting aan op het gebied van (het starten van) kleine kringen.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband