Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vorming » GemeenteGroeiGroepen

GGG Do Events

Voorbeelden Do Events

1.       Nodig een gastspreker uit die een thema behandeld waar je als groep meet van zou willen weten. Of: nodig iemand uit de kerk uit die je inspirerend vind en vraag naar wat hem/haar beweegt.

2.       Besteed tijd aan getuigenissen van de leden van je groep. Introduceer dit op tijd, zodat mensen er over na kunnen denken. Getuigenissen hoeven niet altijd hoogtepunten in je leven met God te zijn. Houd het dicht bij jezelf.

3.       Doe als groep een avond voorbede voor elkaar of voor mensen uit de kennissenkring of gemeente. Of vraag iemand extern om jullie als groep te leren hoe dit werkt.

4.       Als groep een film kijken. Laat één iemand een film uitkiezen die op hem/haar sterke indruk heeft gemaakt. Laat diegene er eventueel gespreksvragen bij bedenken die je tussendoor kunt stellen, of laat hem/haar vertellen waarom deze film zo'n indruk maakte.

5.       Laat de leden van je groep een ‘mission statement' maken. Een persoonlijk mission statement beantwoordt de vraag ‘wat wil je bereiken in je leven?' . Door hier mee bezig te zijn kom je er achter wat je drijfveren zijn. Hoe staat dit statement in verbinding met je geloof in God? Wat verwacht je van het leven? Hoe beïnvloed je geloof in God de manier waarom je je leven invult?

6.       Als groep de gaventest invullen van Christian Schwarz of de Spiritualiteitswijzer van de EO. Bedenk hier als kringleider vragen bij en bedenk hoe deze testen jouw groep zouden kunnen helpen om te groeien in hun geloof en verbondenheid met Jezus.

7.       Last Words: laat ieder individueel opschrijven wat hij/zij denkt dat er op zijn/haar begrafenis over hem/haar gezegd wordt. Hoe zou jij herinnerd willen worden? Is je leven daar nu een afspiegeling van?

8.       Opdracht: laat de kringleider eens een opdracht bedenken die hij de groep meegeeft om vóór de volgende bijeenkomst te doen. Dit kan bijvoorbeeld zijn: praat eens met je kind(eren ) over hoe jij je geloof beleefd, probeer eens te bidden voor iemand die je die week tegenkomt(in de bus, trein, auto naast je), al is het in stilte, en kijk wat er gebeurd.

9.       Schrijf een brief aan God/Jezus waarin je je gevoelens, vragen of juist dankbaarheid concreet verwoord. Nodig iemand uit de groep uit om de brief tijdens de avond voor te lezen en toe te lichten.

10.   Denk als kringleider na over hoe je eens meer nadruk zou kunnen leggen op het beleven met elkaar, in plaats van op het praten met elkaar. Hoe brengen we contrast in onze samenleving en stappen we uit onze comfortzone?

11. Kijk met je groeigroep de film 'damascus'. Hier vonden een aantal van de gebeurtenissen rondom Paulus plaats

12. Eet samen met je groeigroep en speel daarna het spel 'Kaarten op tafel' 

‘Uitjes' die je als groep kunt ondernemen: 

1.       Vraag de diaconie eens naar de mogelijkheden die zij zien, hoe jullie als groep van dienst zouden kunnen zijn. Steek de handen uit de mouwen voor iemand in je familie(gemeente) die het moeilijk heeft. De diaconie heeft hier goed zicht op. Het kan de onderlinge band en het gevoel van saamhorigheid versterken.

2.       Loop een dag mee met een plaatselijke voedselbank en kijk wat voor effect dit heeft op je groep.

3.       Maak een gebedswandeling
Wandel al biddend door je wijk heen en bid (in stilte zo je wenst) voor alles wat je onderweg tegenkomt dat je aandacht trekt. Evalueer met elkaar wat je raakte of waar je tegen aan liep.

4.       Doe samen een project van stichting Present 
Deze organisatie heeft een grote database van mensen met hulpvragen. Als groep zou je je voor een project kunnen opgeven en dan helpen zij je verder. Op deze manier kun je ook mensen in je omgeving leren kennen die het minder goed hebben.

5.       Laat de groep zelf brainstormen over activiteiten die je samen kunt ondernemen. Wat zijn activiteiten die je onderlinge band versterken, of die de geloofsgroei van de deelnemers stimuleren?

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband