Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vorming » GemeenteGroeiGroepen

Learning by doing

Learning by doing

Gemeente Groei Groepen als oefenruimte

Naast de reguliere programma's die in het GGG materiaal zijn opgenomen, zoals de Bijbellezing en de gespreksvragen, is er in de nieuwe uitgave ‘Grenzen Verleggen' ook een nieuw programma opgenomen: learning by doing.

Oefenruimte
Naast verdiepende theoretische en theologische kennis, leeft er bij het EW ook het verlangen om mensen in de GGG's meer kennis te laten maken met de praktijk: wat voor invloed heeft wat ik geloof eigenlijk op mij en mijn omgeving? Het EW heeft het verlangen om de GGG's een oefenruimte voor discipelschap te laten zijn, naast dat deze huisgroepen ook een plek zijn voor sociale ontmoeting en het vergroten van je kennis van de Bijbel. Laatst genoemde uitwerkingen zien wij als heel waardevol en mogen in een GGG ook zeker niet ontbreken. Maar we willen de persoonlijke geloofsgroei van deelnemers graag een boost geven. Want, nadenken en praten blijven we immers ons hele leven doen... De GGG zou juist een unieke, misschien wel de enige groep in je leven als christen zijn waar je mag ‘oefenen' in de praktijk.

Leerstijlen
Daarnaast zien we in de praktijk dat mensen op verschillende manieren iets leren. Kolb ontdekte dat mensen geneigd zijn vooral die leerfase te ontwikkelen waar ze toch al 'sterk in zijn'. Hij pleitte er voor dat mensen ook aandacht zouden besteden aan manieren van leren waarin ze minder goed zijn. In een groep zorgt de diversiteit van bijdragen van de verschillende groepsleden er meestal voor dat dit het geval is. In GGG'S ligt het accent vaak vooral op overdenking en theorie/theologievorming (dus: assimilerende leerstijl). Je leert hoe dingen samenhangen en hoe je ze in een theoretisch kader kunt zien. Aan de andere fasen van de leercyclus, experimenteren en ervaren (accomoderende leerstijl) word meestal minder aandacht besteed.

Doel 
Het programma Learning by Doing is er op gericht om het persoonlijk geloof meer vorm te geven in de praktijk van het dagelijks leven. Dit leren we door alle leerstijlen door te lopen: denken en bezinnen maar ook beslissen en doen.

Voor het EW zit hier de gedachte van whole life discipleship achter:  het christen zijn doortrekt het hele leven en is niet slechts een onderdeel ván je leven.

Voorbeelden 
Klik hier voor voorbeelden van Do Events

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband