Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vorming » GemeenteGroeiGroepen

Extra materiaal '15-'16

Klik hier om de preekschets te downloaden die hoort bij het GGG-materiaal van 2015-2016 'Leven in het Koninkrijk'.

Deze preekschets sluit aan op én verwijst naar de kernthema's in het materiaal. De preekschets is zeer geschikt om één zondag (of meerdere) de besproken thema's in de kleine groep centraal naar voren te brengen in de grote groep tijdens de eredienst.


Download hier het programma voor de kindernevendienst dat aansluit op het GGG-materiaal 'Leven in het Koninkrijk'.

Dit kindermateriaal is speciaal geschreven bij het Gemeente Groeigroep materiaal ‘Leven in het Koninkrijk' van het Evangelisch Werkverband. Deze les kan goed gebruikt worden op bijvoorbeeld een startzondag of bij een themadienst.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband