Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vorming » GemeenteGroeiGroepen

GGG Studie '14-'15

Over de grens met Paulus

Paulus behoort tot de meest opzienbarende en invloedrijke leerlingen van Jezus. Hij was aanvankelijk een fanatieke vervolger van christenen, maar toen Jezus aan hem verscheen in een visioen veranderde hij van een vijand in een volgeling. Jezus zalfde hem met zijn Geest en gebruikte hem om het Evangelie te verspreiden tot aan de uiteinden van de toenmalige wereld. Hij ging letterlijk en figuurlijk over grenzen heen.

We zullen dit jaar met Paulus meelopen. In het bijbelboek Handelingen wordt uitgebreid verslag gedaan van wat hij gedaan heeft en we zullen ons daaraan spiegelen. We zullen uitgedaagd worden om met hem over grenzen heen te gaan.
De opzet van de Gemeente Groei Groep programma's zijn op een paar punten gewijzigd. We hebben de programma's dit jaar korter, kernachtiger en meer to the point gemaakt.

 

Do Event

De belangrijkste vernieuwing zit hem in de vier zogenaamde Do Events. De zestien hoofdstukken zijn verdeel in 4 blokken en elk blok eindigt met een Do Event. Je kunt groeien door samen te praten, maar als je daarmee ook in de praktijk aan het werk gaat, met elkaar, kan dat een enorme impuls geven. Learning by doing. Zo gaf Jezus immers ook onderwijs aan zijn discipelen.

Waaraan kun je denken bij een Do Event? In feite is het niet zo moeilijk iets te verzinnen. Je zou een filmavond of een maaltijd kunnen organiseren voor je groep plus aanhang. Of je helpt elkaar met een klus: het huis schoonmaken, een kamer behangen, de tuin omspitten. Op onze website zullen bij de start van het seizoen nog meer tips hierover gegeven worden.

Inhoudsopgave 

Kennismakingsbijeenkomst 
 (I)  Van vervolger tot volgeling
 1  Paulus de vervolger
 2  Paulus ziet het licht
 3 Ontdek waar God aan het werk is, en doe mee! 
 4  Do Event
 (II)  Paulus' eerste reis
 5 Uitgezonden
 6 (G)een goed verstaander 
 7  Topoverleg
 8  Do Event
 (III)  Paulus' tweede reis
 9  Herrie in de kerk
 10  Money, money, money
 11  Prison break
 12  Do Event
 (IV)  Paulus' derde reis, Rome
 13  Godin slaat terug
 14  Paulus neemt afscheid
 15  Paulus in Rome
 16  Do Event

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband