Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vorming

Leven in het Koninkrijk

Leven in het Koninkrijk

GGG-materiaal '15-'16 

Het Koninkrijk is dichtbij, geloof dit goede nieuws!
Toen Jezus aan de wereld verkondigde dat het Koninkrijk van God dichtbij was gekomen (Markus 1:15), wist niemand wat Hij daar precies mee bedoelde, maar de mensen zagen voor hun ogen dat zieke mensen beter werden en bevroren harten weer gingen kloppen. Hij liet iets zien van de overweldigende liefde van God toen hij stierf aan het kruis. Hij nodigt mensen uit binnen te gaan door de poort van het Koninkrijk die hij zelf geopend heeft. En: te leven in het Koninkrijk.

Daarover gaat het dit seizoen. Leven in het Koninkrijk gaat verder dan kerkgang of deelname aan een groeigroep, hoewel dat er zeker bij hoort. Het is ook meer dan bidden voor het eten en je houden aan de tien geboden, hoewel ook dat er bij hoort. Leven in het Koninkrijk begint altijd en steeds weer bij Jezus. Hij is de koning van het Koninkrijk. Zijn troon is een kruis en zijn kroon is van doornen. Waar mensen zich bekeren en hun vertrouwen op de gekruisigde stellen, wordt het zaadje van het nieuwe Rijk gezaaid. Zo dichtbij is het Koninkrijk. Daar zullen de eerste drie programma's over gaan. Over Jezus als koning. Over bekering. Over het luisteren naar zijn stem.

Verander nu je leven
Maar leven in het Koninkrijk nog een stap verder. Het verandert je leven. Je gaat lijken op Jezus. Zijn Geest waait door je leven. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop je kijkt, spreekt en handelt. Steeds meer christenen ontdekken dat christen-zijn 'whole life discipelship' is. In zeven programma's behandelen we de zeven hoofdzonden en zetten daar zeven kernwaarden tegenover die bij het Koninkrijk van Jezus horen. Nederigheid tegenover trots. Vredelievendheid tegenover woede, lust tegenover liefde, etc. Steeds bekijken we dit in bijbels perspectief en zullen vaak de Bergrede raadplegen, die ook wel 'de grondwet van het Koninkrijk wordt genoemd. Het zijn onderwerpen die soms dicht op de huid komen. Durven we daarover het gesprek aan te gaan? En ons te laten veranderen? Daarover gaan de programma's 5-12.

Start en finish
In de laatste programma's zoeken we de breedte. Al op de eerste bladzijden van de Bijbel lezen we over Gods Koninkrijk. Daar is de start. En helemaal aan het einde van de Bijbel lezen we over de finish, de voltooiing van het Koninkrijk in al zijn kracht en glorie. Wat is het bemoedigend om een stip aan de horizon te hebben. Wij oefenen met elkaar in de voorhoede van dat Koninkrijk, maar Hij voltooit wat ons ontbreekt.Hoofdstukken:
0. Kennismakingsbijeenkomst

Inhoud 

(I) HET KONINKRIJK IS DICHTBIJ
1. De koning is dood. Leve de koning!
Over de koning van het Koninkrijk
2. Verander nu je leven
Over bekering
3. Walk with the King, talk with the King
Luisteren naar de stem van Jezus
4. Do Event

(II) VERANDER NU JE LEVEN!
5. Echte nederigheid
Nederigheid of trots
6. Gij zult niet begeren buurmans peren
Jaloezie of tevredenheid
7. Ik ben niet boos!!!
Woede of vredelievendheid
8. Waar ‘te' voor staat
Mateloosheid of discipline
9. Vreemd gaan
Lust of liefde
10. Van geven word je rijk
Hebzucht of vrijgevigheid
11. Slapte van de ziel
Verveling of vuur
12. Do Event

(III) START EN FINISH VAN HET KONINKRIJK
13. De start van het Koninkrijk
De scheppingsopdracht
14. De finish van het Koninkrijk
Ik maak alle dingen nieuw
15. Luisteroefening
Psalm 1
16. Do Event

NIEUW DIT JAAR EEN PREEKSCHETS EN EEN KINDERNEVENDIENST PROGRAMMA:

Klik hier voor de preekschets.
Klik hier voor kindernevendienst. 

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband