Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vorming » GemeenteGroeiGroepen

GGG Studie '16-'17

Psalmen zijn als een spiegel

In een spiegel kun je nauwkeurig naar jezelf kijken. In de spiegel van de Psalmen kijk je naar je ziel, en dan met de ogen van God. Alle gevoelens en emoties van verdriet en vreugde, hoop en wanhoop, angst en opluchting, wraak en vergeving, klacht en lofprijzing komen erin naar voren. Psalmen kunnen dus diep verborgen pijn naar boven brengen, maar ook bronnen van vreugde die we eerder niet kenden. Psalmen helpen ons om eerlijk voor God te verschijnen. Ze helpen ons om te leven met God.

Psalmen spreken de taal van de poëzie en het gebed. Het zijn geen droge uiteenzettingen. Poëzie danst en heeft de mogelijkheid tot het hart door te dringen. Vaak komt het zogenaamde parallellisme voor in de hebreeuwse poëzie: dat houdt in dat twee of drie keer hetzelfde wordt gezegd, maar dan in net iets andere bewoordingen.  Neem bijvoorbeeld psalm 145:1

U, mijn God en koning, wil ik roemen,
uw naam prijzen tot in eeuwigheid.

Psalmen zijn gebeden. Gebeden spreken niet allereerst óver God, maar mét God. Ze helpen je om ieder aspect van je leven neer te leggen bij en te bespreken met Hem die ons kent en liefheeft.

 

 

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband