Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vorming » GemeenteGroeiGroepen

Toerusting GGG

Plaatselijke toerusting

Het EW helpt kerkenraden bij het opzetten van toerustingavonden voor de eigen gemeente. Indien de kerkenraad daartoe niet in de gelegenheid is zoekt het EW in overleg naar een mogelijkheid om toerusting te volgen in een andere gemeente of naar de mogelijkheid van een regionale toerustingavond. Vraag naar de mogelijkheden door te bellen met het EW: 0342-460010 of te mailen naar kantoor@ewv.nl.

Speciaal voor toerusters

Ook toerusters zélf hebben toerusting nodig! Daarom is er de Toerustersbijeenkomst van het EW.
U begeleidt gespreksleiders van de GGG? Dan bent u de toeruster die wij zoeken!
U hebt uw vaardigheden als gespreksleider overgedragen aan andere gespreksleiders? Ook dan is de Toerustersbijeenkomst speciaal iets voor u!
Mogelijk bent u predikant; in ieder geval bent u zeer betrokken bij de invoering van de GGG in uw (wijk)gemeente of (wijk)kerk: de Toerustersbijeenkomst is er voor u!

Het begeleiden van gespreksleiders is een vaardigheid waarin veel te leren valt. Samen leer je sneller en beter uitgebalanceerd. Ook wilt u als toeruster graag fris en visionair blijven. Juist het delen van ervaringen met gelijkgerichte mensen kan een grote stimulans zijn.
Uiteraard hebt u veel ideeën hoe de GGG in te bedden in uw gemeente of kerk, maar u loopt ook op tegen veel vragen. U zou wel verder willen praten over het ontwikkelen van gemeenteconcepten waarin discipelschap centraal staat. Al deze punten komen in een Toerustersbijeenkomst aan de orde.

Toerustings-modules

Tot de toerustingtools hoort onder andere een serie mini-modules over de volgende onderwerpen:

   Opzet Toerusting bijeenkomst
Module 1  Waarnemen en interpreteren
Module 2  Lichaamstaal, non-verbale communicatie
Module 3  Luistergedrag
Module 4  Samenvatten
Module 5  Vragen stellen
Module 6  Concretiseren
Module 7  Meningen
Module 8  Gevoelens
Module 9  Feedback geven
Module 10  Assertief handelen

Deze modules zijn te verkrijgen door ons een mailtje te sturen: geef hierbij aan welke modules u wenst en uw contact-gegevens.

Toerustingsbijeenkomsten

Wenst u op maat gesneden toerusting bij u in de gemeente of regio: neem contact op met ds. Gert van Herk, 015-3100011; gertvanherk@planet.nl

Toerusting tot relatie

Bekijk of download dit visiestuk van Gert van Herk en Ed Haagsman.

Ontmoetingen gespreksleiders

Ook worden trainingen op locatie en regionale ontmoetingen georganiseerd speciaal voor gespreksleiders.
Voor verdere info: Gert van Herk; 015-3100011; gertvanherk@planet.nl

GGG-toerusting team

Het GGG-toerustingsteam van het EW bestaat uit: Ed Haagsman (Linschoten), Gert van Herk, Rita van Herk-Berkhof (Nootdorp), Anneke Jumelet (Yerseke), Martin van der Linden (Katwijk), Wouter Schraven (Andel) en Rienk Wiersma (Zuidland)

Voor info en vragen over toerusting voor toerusters en gesprekleiders kunt u contact opnemen met ds. Gert van Herk, voor toerusting van kerkenraden neemt u contact op met het EW: 0342-460010 // kantoor@ewv.nl

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband