Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vorming

Studiedag 'Hoe is het met de dominee?'

Hoe is het met de dominee?

Studiedag voor predikanten over veerkracht en balans 

Verwachtingen van anderen en eigen idealen kunnen je als gemeentepredikant behoorlijk onder druk zetten. De meeste predikanten voelen zich allerminst het bekende ‘schaap met vijf poten’, maar toch wordt dit wel vaak verwacht. Het predikantschap is een beroep met een behoorlijk afbreukrisico en het vraagt een behoorlijke dosis veerkracht om in balans te blijven. Het is daarom verstandig om van tijd tot tijd de vraag te stellen: ‘Hoe is het met de dominee?’.

We bieden je daarom een regionale studiedag én een traject van persoonlijke coaching aan tegen een gesubsidieerd tarief. Het is mogelijk de beide activiteiten los van elkaar te volgen. De meeste deelnemers kozen tot nu toe voor de studiedag, gevolgd door het traject van coaching. Beide modules kunnen worden opgenomen in het jaarlijkse studieplan zoals predikanten en kerkelijk werkers dat nu in overleg met de kerkenraad opstellen. De studiebelasting voor elk van de modules is 14 uur; in totaal dus 28 uur. De kosten kunnen worden betaald uit de jaarlijkse vergoeding van € 822,- (2017).

Doel
Doel is om je meer bewust te worden van je kwaliteiten en valkuilen én handvatten te ontdekken voor een veerkrachtige werk- en leefstijl.

Of zoals een deelnemer het verwoordde:

“Inhoudelijk bood deze dag mij veel; ik ontdekte een nieuwe benadering, namelijk niet denken vanuit wat ik mis, maar denken vanuit wat ik heb aan kwaliteiten en gaven door God mij geschonken. Dit tilde me uit de dip waar ik de laatste tijd in zat.”

Deze dag is dus uitermate geschikt als preventieve investering, een soort APK. De leiding is in handen van drs. Auke Lemstra, ervaren coach en in het verleden verbonden aan XPand – Nederland.

De eerstvolgende studiedag (max. 8 deelnemers) is op dit moment niet bekend.

Programma
Het programma van de studiedag zelf, de voorbereiding vooraf en het vervolg vindt u hier

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband