Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

In Christus verbonden

Cursus verdiepend pastoraat, innerlijke genezing en bevrijding voor predikanten en kerkelijk werkers     

"Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven." Spreuken 4:23

"Als iemand in mij bijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen."- Johannes 15:5

"Ware en wezenlijke wijsheid bestaat uit twee gedeelten: de kennis van God en de kennis van jezelf." Johannes Calvijn, Institutie boek 1.1.1. 

Ervaar hoe je innerlijk vernieuwd kan worden en met nieuwe kracht in je gemeente, bediening en contact met gemeenteleden en pastoranten kan komen te staan. 

In Christus verbonden

Cursus verdiepend pastoraat, innerlijke genezing en bevrijding voor predikanten en kerkelijk werkers

De cursus ‘In Christus verbonden' is voor predikanten en kerkelijk werkers die hun kennis en ervaring rondom pastoraat, innerlijke genezing en bevrijding willen verdiepen. Aan deze cursus zijn 60 uur toegekend in het kader van de Permanente Educatie (PKN).

In vijf (afzonderlijke) dagen krijg je als deelnemer gedegen onderwijs met inzichten vanuit theologie en therapie en ga je met creatieve werkvormen zelf door een proces van innerlijke genezing heen. Hierdoor leer en ervaar je ook hoe je anderen hierin kunt begeleiden. Tijdens dit proces is er ruimte voor de leiding, openbaring en heling door de Heilige Geest. De cursus wordt geleid door Hans en Annie de Weerd die veel ervaring hebben met pastoraat, innerlijke genezing en bevrijding en contextuele therapie. 

De data van de volgende cursus 'In Christus verbonden' zijn:

 • 10 januari 2019
 • 24 januari 2019
 • 07 februari 2019
 • 07 maart 2019
 • 04 april 2019 

Interesse? Mail naar info@ewv.nl. 

Aanmelden kan via deze link 

Innerlijke genezing door de Heilige Geest

In een veilige omgeving ontdek je in alle rust en in een kleine groep (max. 15 deelnemers) je drijfveren en pijnpunten in je eigen leven en krijg je tegelijkertijd meer inzicht in mogelijke achterliggende kwetsuren bij gemeenteleden en pastoranten. Tijdens dit proces van ontdekking en ontmoeting wordt tijd genomen om open te staan voor innerlijke openbaring en heling door de Heilige Geest. Daardoor vindt opruiming en herstel plaats en mogen we gedurende de trainingsdagen steeds opnieuw een innerlijke bevestiging van Gods nabijheid ervaren. We verwachten dat je als predikant of kerkelijk werker innerlijk vernieuwd en bevestigd wordt in je verbondenheid met de Vader en met nieuwe kracht en doorleefde inzichten in je gemeente en bediening komt te staan.

Theorie én praktijk
Cursusleiders Hans en Annie de Weerd zullen naast het bijbels en theologisch onderwijs, hun verrassende werkvormen en het praktiseren van verschillende gebeden ook putten uit therapeutische kennis en de praktijkvoorbeelden die ze tijdens hun onderwijs, gebeden en gesprekken opgedaan hebben. Een kern van de cursus is leren gebeden praktiseren. 

Inhoud en opzet
De hieronder genoemde onderwerpen worden in de cursus verder toegelicht, uitgewerkt en gepraktiseerd. Het onderwijs van de vijf afzonderlijke dagen hoort bij elkaar en de cursus kan dan ook alleen maar als één geheel gevolgd worden. De onderwerpen die behandeld worden, zijn samen te vatten in de volgende dagthema's: 

 • Dag 1: Gods tegenwoordigheid ervaren (en belemmeringen daarbij)
 • Dag 2: Zelfaanvaarding en de plek in het gezin (levenslijn en de rol van vader en moeder)
 • Dag 3: In beeld brengen van de familiegeschiedenis ((on)gezonde familie-patronen)
 • Dag 4: Het herstel van de wil (vergeving en het ontvangen van de diepe vrede van Christus)
 • Dag 5: Vrucht dragen en geestelijke strijd (en wat iemands diepste verlangens te zeggen hebben) 

Werkvormen

 • Integratieve werkwijze
 • Narratieve werkvormen
 • Methodiek "Een taal erbij"
 • Contextueel gedachtengoed, genogram
 • Kerngebeden 
 • Lectio divina

Het gedachtengoed van Leanne Payne, Simone Pacot, Prof. Ivan Boszormenyi-Nagy (contextuele hulpverlening) 

Aanbevelingen

"In 2018 volgde ik de cursus: In Christus verbonden. Met enige aarzeling begon ik eraan. Dit in verband met eerder opgedane ervaringen in charismatisch/evangelische kring. De eerste cursusdag riep veel vragen bij mij op, maar die vragen mochten er zijn, evenals kritische kanttekeningen. Door de luisterende en open houding van Hans en Annie, werd ik nieuwsgierig naar het vervolg. En ik bleef. En ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Want deze cursus is de katalysator geweest van een proces waar God al veel eerder mee begonnen was in mijn leven. Heel bijzonder vond ik de enorme openheid en eerlijkheid van de groep naar elkaar toe. Het nodigde uit om je hart te delen met elkaar. Dit kon omdat Annie en Hans op uitstekende manier deze groep leidden. Ze leerden ons onze eigen levens onder ogen te zien en alles in het licht van God te brengen. Het heeft tot nieuwe inzichten bij mezelf geleid. Me dichter bij mezelf en het verlangen wat God in mij heeft gelegd gebracht. Hierbij speelde het boek van Simone Pacot: 'Kom weer tot leven', een heel belangrijke rol. De inzichten die zij in het boek deelt met de lezer hebben me in beweging gebracht en die beweging is nog steeds gaande. Ik kan deze cursus dan ook iedereen aanbevelen!"
Ds. Geralda Rohaan

"Als predikant ben je heel veel aan het dienen en geven en kom je vaak weinig aan zelfreflectie toe terwijl er wel veel op je af komt. Deze cursus biedt je die mogelijkheid om dichter bij jezelf te komen. Maar dan wel voor Gods aangezicht en biddend om de leiding en verlichting van de Heilige Geest. Deze cursus sterkt je om te leven in Zijn tegenwoordigheid. Dat is een zegen voor jezelf en voor allen die je tot dienst mag zijn." 
Jelle de Kok, Toerustingsstafwerker EW

"De cursus van Hans en Annie heb ik als heel waardevol ervaren. Ik heb meer inzicht gekregen over achtergronden van een pastoraal gesprek, waardoor ik verbanden heb leren zien in problematiek. Ook vond ik het heel mooi, dat ik zelf geholpen werd in mijn proces. Ik heb daarin ook een stukje verdere genezing ervaren. Dit door de kracht van de Heilige Geest."
Cootje Been, Healing Room Gouda

"Deze training laat mensen nadenken over waar een ieder staat in zijn of haar persoonlijke geloofsrelatie. Daarin speelt onze levensrugzak een wezenlijke rol en de invloed hiervan op onze relaties, zowel nabij als op afstand. Het is een cursus waarbij iedereen stilgezet wordt om zijn of haar hart te reflecteren aan het Woord van God binnen Bijbelse kaders en waarbij symboliek een verfrissende rol speelt."
Philip van der Berg, theoloog en auteur

"Heerlijk om in alle rust in een groep te zoeken hoe we meer kunnen leven vanuit het besef dat God in ons midden aanwezig is. De cursus geeft ook inzicht in eigen wonden en negatieve patronen en dat blijkt helend te werken. We mogen in ons werk aan mensen doorgeven dat Jezus Christus hen allang gevonden heeft en dat mogen wij ook zelf weten. Het geeft rust dit te weten ook als niet duidelijk is welke weg God met je wil gaan." 
Ds. Anja Gierkink, predikant Gereformeerde Kerk Giessen-Rijswijk

"'There is More!'. Ook op het gebied van het pastoraat. Deze cursus heeft me op mij onbekend terrein gebracht, ook in mijzelf. Hier komt Iemand met me meelopen, als honderden jaren eerder met de Emmausgangers. Ik ben me er door deze cursus nog meer van bewust dat Hij mij wil bewonen als zijn huis om kelder en kruipruimten waar mijn nederlagen en verliezen zijn verstopt te reinigen. Ik heb er leren bidden, dat mijn ogen ervoor geopend worden, dat die onbekende Bekende daar al lang aan de slag is. 'There is much More.'" 
Ds. Klaas van Marrum, predikant PKN Feanwâlden (Veenwouden)

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband