Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vorming

Jezus volgen in de kracht van Gods Geest

17 Januari, 2019 - 20:00
Plaats: 
Dronrijp

Vanaf 17 januari 2019

Inhoud van de cursus

In deze cursus wordt je geholpen om te leren leven in de kracht van Jezus. In deze module krijg je onderricht, verwerking in groepen, gedeeltes om thuis te bestuderen. Na vele malen deze cursus gegeven te hebben blijf ik (ds. JdK) verbaasd over de kracht die er van uit gaat. Daarom van harte uitgenodigd om te investeren in discipelschap door deze cursus.

Cursusleider: ds. Jelle de Kok (predikant toeruster binnen de PKN)

Onderwerpen

Wat is een discipel, de kracht van het kruis, wedergeboren door geloof, het ontvangen en het werk van de Heilige Geest, onze positie in Christus, vervulling met de Heilige Geest, het Koninkrijk van God. Daarnaast nog enkele thuisstudies ter verdieping.

Onkosten: €10,00 ivm materiaalkosten

Tevens wordt er een collecte gehouden voor het Evangelisch Werkverband om de geestelijke vernieuwing in de landelijke kerk te ondersteunen. 

Praktische info

Data: 17,24, 31 jan 7,14,28 febr en 7 maart

Tijd: aanvang 20:00 uur tot 22:00 uur

Locatie: Gebouw De Ynset bij de kerk, Tserkebuorren 1, Dronrijp

Info/aanmelding: Jaap van der Schee via e-mail j.v.d.schee@kpnmail.nlof telefoonnr. 0517234814

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband