Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vorming

Cursus Kom Heilige Geest

Persoon en werk van de Heilige Geest vormen wellicht in onze kerken een wat onderbelicht onderwerp. Toch is er een groeiende belangstelling en openheid voor het feit, dat God ook vandaag door Zijn Geest wil werken in het midden van de gemeente en in het leven van de gelovige. 

Het Evangelisch Werkverband heeft een cursus ontwikkeld bij het ontstaan van de Protestantse kerk rond de bede: 'Kom Heilige Geest vernieuw uw kerk, vernieuw ons leven.'

Opzet cursus
De cursus bestaat uit drie avonden. En is een combinatie van onderricht en groepsgesprekken. 

  • 1e avond: Kom Heilige Geest: over wat de Heilige Geest doet in de schepping en de herschepping.
  • 2e avond: Vernieuw uw kerk: over de gemeente te Efeze en wat wij daar van kunnen leren vandaag.
  • 3e avond: Vernieuw mijn leven: over het zelf ontvangen van de Heilige Geest en dienen met de gaven van de Geest.

Als cursusleider is ds. Jelle de Kok (predikant te Diever) beschikbaar. Hij is vanuit het Evangelisch Werkverband een dag in de week vrijgesteld voor dit werk. De cursus kan door een EW-cursusleider worden gegeven of door de eigen predikant.

Bestel hier het boekje 'Kom Heilige Geest' 

Er wordt tijdens de cursus een collecte gehouden voor het EW om de geestelijke vernieuwing binnen de PKN te ondersteunen.

Voor meer informatie over de cursus, of om een cursus te starten in uw gemeente, neem contact op met info@ewv.nl.

 

Nieuwe cursussen Kom Heilige Geest 2018

- Wilsum, start 6 juni
- Leeuwarden, start 27 september

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband