Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vorming

Cursus 'Kom Heilige Geest'

Start 30 januari 2019 

Het evangelisch werkverband heeft een cursus ontwikkeld bij het ontstaan van de Protestantse kerk rond de bede: Kom Heilige Geest vernieuw uw kerk, vernieuw ons leven.

Opzet cursus

De cursus bestaat uit 3 avonden. En is een combinatie van onderricht en groepsgesprekken.

1e avond: Kom Heilige Geest: over wat de Heilige Geest doet in de schepping en de herschepping.

2e avond: Vernieuw uw kerk: over de gemeente te Efeze en wat wij daar van kunnen leren vandaag.

3e avond: Vernieuw mijn leven: over het zelf ontvangen van de Heilige Geest en dienen met de gaven van de Geest.

Cursusleider
Cursusleider is ds. Jelle de Kok (predikant te Wilsum). Hij is predikant toeruster in de PKN via het EW.

Praktische info
Data: 30 jan, 6 en 13 febr 2019
Tijd: 20.00-22.00 vanaf 19.45 koffie
Onkosten: €10,00 voor het boekje

Locatie: ‘Ons Centrum' Ichthus kerk Eekebuursterweg 9, 9821 PA Oldekerk

Info/aanmelding: vóór 23 januari bij Janke Wierenga. tel.nr:0594-505838 of jaapjankewieringa@online.nl

Er wordt een collecte voor het EW gehouden voor de voortgang en uitbreiding van het toerustingswerk

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband