Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Cursusweekend ‘Kom Heilige Geest’

25 Januari, 2019 - 18:00
Plaats: 
Alphen aan de Rijn

25 en 26 januari 2019

Wie is de Heilige Geest? Heb ik de Geest nodig? Hoe ervaar ik zijn aanwezigheid, kracht en leiding? Welke invloed heeft de Geest in de kerk?

Als er iets is wat de kerk nodig heeft en waar mensen naar verlangen, dan is het deze Geest van Jezus. In de kerk horen we daar niet zoveel over, maar de Heilige Geest is niemand anders dan God zelf die zijn liefde, zijn kracht en zijn leiding laat binnenkomen in de levens van mensen en in de kerk. Het Evangelisch Werkverband heeft een cursus ontwikkeld met als titel Kom Heilige Geest vernieuw uw kerk, vernieuw ons leven.

Opzet cursus
De cursus bestaat uit 3 dagdelen en is een combinatie van toerusting en groepsgesprekken.

  • Vrijdagavond. Kom Heilige Geest: over wie de Heilige Geest is en hoe hij werkt
  • Zaterdagochtend. Vernieuw uw kerk: over wat de Heilige Geest kan teweegbrengen in de kerk van vandaag.
  • Zaterdagmiddag. Vernieuw mijn leven: over het zelf ontvangen van de Heilige Geest en het luisteren naar zijn stem. 

Cursusleider
Ds. Jelle de Kok is toerustingspredikant van het Evangelisch Werkverband, tevens oud-Alphenaar - hij heeft in de Maranathakerk destijds belijdenis gedaan! Vorig jaar heeft hij deze cursus in een iets andere vorm met veel enthousiasme gegeven en zal dit nu ook doen in de Maranathakerk. Hij zal niet alleen de broodnodige kennis overdragen, maar vooral ook met ons in gesprek gaan en helpen om te ervaren dat de Geest ook vandaag nog aanwezig is.

Praktische informatie
Data: 25 en 26 januari 2019
Tijd: Vrijdag 25 januari om 18.00 uur beginnen we met een maaltijd en sluiten om 22.00 uur af (gaan dan naar huis). Zaterdagochtend gaan we om 9.30 uur verder. We lunchen samen en sluiten af om 15.30 uur.
Onkosten: € 10,- (graag contant) voor het boekje, maaltijden en koffie. Ook wordt er een collecte gehouden voor het Evangelisch Werkverband om de geestelijke vernieuwing binnen de Protestantse Kerk te ondersteunen.

Locatie: Maranathakerk, Raadhuisstraat 82 - 84 hoek J. Coninckstraat 2b (t.o. de Swaenswijkbrug)

Info/aanmelding: Nel van Gent: hjvangent@hetnet.nl  

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband