Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vorming

Luisteren naar Gods stem

13 Mei, 2019 - 20:00
Plaats: 
Diever

Start 13 mei 2019

Om fijngevoeligheid te ontwikkelen voor Gods stem is het noodzakelijk om luisterend te bidden. Maar: hoe doe je dit? Is er een Bijbelse basis voor? Hier staan we bij stil in deze cursus door middel van lezingen, groepsgesprekken en het ‘werkelijk luisteren'.

Opzet cursus

De cursus bestaat uit 3 dagdelen. En is een combinatie van onderwijs en groepsgesprekken.

1e deel Wandelen met God
2e deel Wacht op de Heer.
3e deel Rivieren van levend water. 

Cursusleider
Ds. Ben van Werven 

Praktische info
Data: 13, 20 en 27 mei 2019.
Tijd: 20.00-22.00 vanaf 19.45 koffie
Locatie: 'Kruiskerk', Kruisstraat 1A, 7981 AR Diever 

Info/aanmelding: voorganger@kruiskerk.nl en-of opgave dicky@beteretijden.nl

Er wordt een collecte gehouden voor het Evangelisch Werkverband om de geestelijke vernieuwing binnen de PKN te ondersteunen. 

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband