Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vorming

Cursus Luisteren naar Gods stem

Mijn schapen horen mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij" Johannes 10:27

Om fijngevoeligheid te ontwikkelen voor Gods stem is het noodzakelijk om luisterend te bidden. Maar: hoe doe je dit? Is er een Bijbelse basis voor? Hier staan we bij stil in deze cursus door middel van lezingen, groepsgesprekken en het ‘werkelijk luisteren’.

Inhoud cursus

De cursus bestaat uit 3 avonden. En is een combinatie van onderricht en groepsgesprekken.
1e deel: Wandelen met God
2e deel: Wacht op de Heer.
3e deel: Rivieren van levend water.

Cursusleiders
Cursusleider is ds. Jelle de Kok (predikant te Wilsum). Hij is predikant toeruster in de PKN via het EW.

 
Cursus
 
Garderen – Gereformeerde Kerk, Speulderbosweg 2

Data: 25 september, 9 oktober en 6 november
Tijd: 19.30-21.30 uur (19.15 uur koffie)
Kosten: 10 euro (voor het boekje)
Opgave: Gerolf Storteboom, 06 20534187 toerusting@gereformeerdekerkgarderen.nl
 

 

Kloosterhaar – Dorpshuis 't Haarschut - Dorpsstraat 17

Data: 4 oktober, 11 oktober, 18 oktober

Tijd: 19.30-22.00 uur (19.15 uur koffie)
Kosten: 10 euro (voor het boekje)
Opgave: famhemstede@gmail.com 

 

 

 

 

 

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband