Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vorming

Mediation

Hulp bij spannende situaties in de gemeente

Er is in vele kerken van alles in beweging. Nieuwe vormen van kerk-zijn, pionieren, afnemend ledental, aandacht voor het werk van de Heilige Geest, het betrekken van nieuwe generaties. Het zijn allemaal invloeden en daarmee vragen die op ons afkomen.

Beweging betekent vaak nieuw elan, maar zorgt soms ook voor (onderlinge) spanning. Kerkenraden of predikanten weten niet altijd hoe ze met al die veranderingen/vernieuwingen om moeten gaan, waardoor de onrust niet in goede banen kan worden geleid.

Wij hebben als EW veel ervaring met processen van verandering en vernieuwing. Daarom is er nu een groep deskundige begeleiders samengesteld van mediators, procesbegeleiders en coaches, die weten hoe het in de kerk werkt en die inzicht hebben in de dynamiek van een kerkenraad en het beroep van predikant. Zij helpen kerkenraden en/of predikanten in deze dynamiek om verder te komen. In deze groep zitten mensen uit verschillende regio's.

Het Evangelisch Werkverband krijgt regelmatig vragen om ondersteuning in dit soort emotioneel spannende situaties, met name als het (al dan niet evangelische) enthousiasme botst met kerkelijke structuren. De vragen kunnen komen van kerkenraden, predikanten of gemeenteleden.

Als u behoefte hebt aan ondersteuning, bel of mail dan allereerst met het EW-kantoor. Zij zullen u verbinden met een deskundige die met u in kaart brengt wat er speelt, maar ook wat de mogelijkheden zijn. De praktijk leert dat de vraag meestal komt op een moment dat de spanning al hoog is opgelopen. Daarom: als er iets speelt, wacht niet te lang. Onderneem actie! Wij willen u graag dienen en handelen altijd vertrouwelijk.

Eddy de Pender, mediator en coördinator

E info@ewv.nl | T (0342) 46 00 10 

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband