Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vorming

Permanente educatie

Permanente Educatie Predikanten (PEP) is een onderwijsprogramma voor afgestudeerde theologen, kerkelijk werkers en predikanten.

Als werker in de kerk mag je je inzetten voor de verkondiging van het Woord van God of een speciale taak in de gemeente. De uitdaging is dit werk te doen in een gemeente die midden in de samenleving staat. De variatie en ontwikkeling vragen voortdurende leerontwikkeling van predikanten en kerkelijk werkers. Je hebt meer nodig dan alleen de kennis en boeken die je tijdens je studie theologie opdeed.

PEP wil predikanten en werkers in de kerk stimuleren en ondersteunen door middel van een zeer gevarieerd continu aanbod aan cursussen, trainingen, studiedagen, conferenties en dergelijke op academisch niveau. Naast de ontwikkeling van kennis en vaardigheden staan persoonlijke vorming en onderlinge uitwisseling tussen professionals hoog in ons vaandel.

PEP is een afdeling van de Theologische Universiteit Kampen. Deelnemers uit alle kerkelijke denominaties zijn hartelijk welkom. EC-punten verkregen door deelname aan PEP-activiteiten zijn ook geaccrediteerd door o.a. de afdeling PE van de Protestantse Theologische Universiteit in het kader van het zogenaamde vrije aanbod.

Ds. Jelle de Kok van het EW werkt als docent voor de PE-trainingen. Voor meer informatie, neem contact met hem op.

 

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband