Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Tolboomweg 10
3784 XC Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Cursus Geestgevoelig (s)preken

CURSUS GEESTGEVOELIG SPREKEN


Ben jij afgestemd op de Heilige Geest?
‘Wat wil God vandaag tot ons zeggen?’ Je zult als spreker deze vraag vast wel herkennen, wanneer jij je voorbereidt op een overdenking of spreekbeurt. Je weet hoe je een Bijbeltekst verantwoord kunt uitleggen en doorvertalen naar onze tijd. Tijdens dat proces, vraag jij je alleen weleens af of je daarin ook geïnspireerd wordt door de Heilige Geest. Hoe werk je als spreker eigenlijk met Hem samen? Hoe kan een Bijbelse preek of overdenking ook een specifieke boodschap voor hier en nu zijn? In de cursus ‘Geestgevoelig spreken’ ga je met deze vragen aan de slag.

Focus
De focus van deze cursus ligt op het daadwerkelijk ervaren van Gods inspiratie en leiding in het proces van onderwerpkeuze, voorbereiding, presentatie en nazorg van het delen van Gods Woord. Alle aspecten in het proces van spreken komen zodoende aan bod.

Voor wie?

Jij bent iemand die:
Regelmatig (s)preekt vanuit de Bijbel.
De basisprincipes van Bijbels verantwoorde uitleg (exegese en hermeneutiek) en het presenteren (homiletiek) beheerst.
Op zoek is naar verdieping op het gebied van gebedsministry en luisterend bidden.
Naast dat je deze cursus kunt volgen als kopstudie van het Studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’, staat deze cursus open voor iedereen.

Wat levert deze cursus jou op?

In deze cursus:
Word je vertrouwd met de praktijk van het ervaren van Gods leiding in de voorbereiding en voordracht van het spreken vanuit Gods Woord en het vervolg daarop.
Groei je in het gevoelig zijn voor Gods Geest en in het meebewegen met wat Hij doet tijdens een samenkomst/eredienst.
Leer je de voordracht te combineren met aansluitende gebedsbediening in de kracht en openbaring van de Heilige Geest.

Praktische informatie
De lesdata van deze cursus zijn op zaterdag 23 maart en 1 juni 2024. De lessen vinden plaats in De Bilt onder leiding van Frans Blok (voorganger en bestuurslid VPE) en Anita Abbring (kerkelijk werker NGK en stafwerker New Wine). De online startbijeenkomst is op dinsdagavond 19 maart.

 Meld je uiterlijk 9 maart aan voor de cursus ‘Geestgevoelig spreken’ of kijk voor meer informatie op deze website: https://www.evangelisch-college.nl/studie/geestgevoelig-spreken

Deze cursus wordt aangeboden door de partners van het Studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’: New Wine Nederland, Evangelisch Werkverband, Rafaël Nederland, Vineyard Benelux en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), in samenwerking met het Evangelisch College.