Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Eendrachtstraat 29a
3784 KA Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

GGG-materiaal

GGG-materiaal

Ieder jaar, meestal in juni, geeft het Evangelisch Werkverband een nieuw themaboekje uit, geschreven door meerdere auteurs. Ieder themaboekje heeft gespreksvragen en achtergrondinformatie bij het Bijbelgedeelte. 

Het nieuwe materiaal voor de GGG-groepen 2019-2020 is uit. Het thema is 'Dit is Mijn Lichaam' de kracht van de geloofsgemeenschap in een individualistische samenleving. 

Het thema van dit jaar is gekozen, om een jaar lang stil te staan bij de heilzame werking van de geloofsgemeenschap op ons leven. Door het geloof worden wij als broers en zussen tot één lichaam gemaakt. We zijn leden van één gezin. Je bent niet alleen. Juist door de GGG kun je dat intens beleven. Daarom is bezinning en praktiseren van geloofsgemeenschap heilzaam voor je ziel en voor je functioneren in kerk en samenleving.

Dit is Mijn lichaam: verbondenheid tegenover verdeeldheid. In onze maatschappij staan mensen steeds meer tegenover elkaar. Met beroep op nationaliteit, ras of kleur worden mensen tegen elkaar uitgespeeld. Wat is het belangrijk om er telkens bij stil te staan dat Jezus Christus wereldwijd werkt door Zijn Geest. Dat Zijn lichaam wereldwijd is en dat door Zijn Geest er een diepe verbondenheid is ondanks alle verschillen van nationaliteit, ras of kleur. We zijn met elkaar verbonden door Hem in liefde. Dat doorbreekt denken waarbij mensen tegenover elkaar komen staan.

Dit is Mijn Lichaam: de uitdaging om elkaar te dienen en te waarderen in het Lichaam. In een lichaam heeft alles elkaar nodig. Zo mogen wij elkaar dienen in het lichaam van Christus. Ieder met zijn unieke persoonlijkheid, passie en gave. Dat waarderen van elkaar en ook ervaren in de GGG en de plaatselijke geloofsgemeenschap is telkens een uitdaging en een verrijking voor je leven.

Dit is Mijn Lichaam: de werken van Jezus doen in deze wereld. Als lichaam van Christus mogen wij Zijn werken voortzetten. Wij zijn Zijn handen en voeten. Wij zijn Zijn mond, wij mogen Zijn oren zijn. Wij mogen samen de gaven van de Geest laten functioneren tot heil van Christus. Zo vertegenwoordigen wij als lichaam van Christus Hem hier op aarde, opdat het Vaderhart van God door ons heen steeds meer openbaar mag worden.

Highlights
  • Jaarlijks een themaboek
  • Onderwijs en praktische toepassing
  • Je steunt ons werk 

 Inkijkexemplaar
U kunt Dit is Mijn Lichaam inkijken:
Inkijkversie Dit is Mijn Lichaam

Errata Dit is Mijn lichaam
Op pagina 29 staat: Handelingen 4:43-47 dit moet zijn: Handelingen 2:43-47.

Downloads
Powerpoint GGG
GGG-evaluatieformulier
GGG artikel kerkblad

 

Uitgelicht
Shop GGG-materiaal - Dit is Mijn Lichaam
Dit is Mijn Lichaam
€ 9,95
Shop GGG-materiaal - Sterk en moedig als Jozua
Sterk en moedig als Jozua
€ 8,95

Thema 2018-2019: 'Sterk en moedig als Jozua'

Jozua laat zien wat geestelijke strijd is. Hij heeft als eerste voet gezet op de bodem van het beloofde land en gaat het volk daarin voor. Jozua is een voorloper van Jezus. Jezus heeft het Koninkrijk nabij gebracht. Ook Jezus heeft te maken met de machten van de duisternis, maar overwint die aan het kruis.

Als christenen maken wij gebruik van de geestelijke wapenuitrusting die Jezus ons gegeven heeft. Geloven is opstaan, Jezus volgen en strijden om het Koninkrijk binnen te gaan dat Jezus nabij heeft gebracht en zal brengen. Opnieuw een inspirerend boekje met 16 gespreksthema’s voor je kring of groeigroep.

Het themaboekje 'Sterk en moedig als Jozua' is nog steeds verkrijgbaar in onze webshop.

Bekijk hier het inkijkexemplaar van 'Sterk en moedig als Jozua'