Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Tolboomweg 10
3784 XC Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

GGG-Tips

GemeenteGroeiGroepen als oefenruimte
Naast de reguliere programma's die in het GGG-materiaal zijn opgenomen, zoals de Bijbellezing en de gespreksvragen, is er ook een programma opgenomen: Do Event. 

Oefenruimte
Naast verdiepende theoretische en theologische kennis, leeft er bij het Evangelisch Werkverband ook het verlangen om mensen in de GGG's meer kennis te laten maken met de praktijk: wat voor invloed heeft wat ik geloof eigenlijk op mij en mijn omgeving? Het Evangelisch Werkverband heeft het verlangen om de GGG's een oefenruimte voor discipelschap te laten zijn, naast dat deze huisgroepen ook een plek zijn voor sociale ontmoeting en het vergroten van je kennis van de Bijbel. Laatst genoemde uitwerkingen zien wij als heel waardevol en mogen in een GGG ook zeker niet ontbreken. We willen de persoonlijke geloofsgroei van deelnemers graag een boost geven. Want, nadenken en praten blijven we immers ons hele leven doen. De GGG zou juist een unieke, misschien wel de enige, groep in je leven als christen zijn, waar je mag ‘oefenen' in de praktijk.

Highlights
  • Leren door te doen
  • Praktijk van dagelijks leven
  • Discipelschap

Leerstijlen

Daarnaast zien we in de praktijk dat mensen op verschillende manieren iets leren. Kolb ontdekte dat mensen geneigd zijn vooral die leerfase te ontwikkelen waar ze toch al 'sterk in zijn'. Hij pleitte er voor dat mensen ook aandacht zouden besteden aan manieren van leren waarin ze minder goed zijn. In een groep zorgt de diversiteit van bijdragen van de verschillende groepsleden er meestal voor dat dit het geval is. In GGG's ligt het accent vaak vooral op overdenking en theorie/theologievorming (dus: assimilerende leerstijl). Je leert hoe dingen samenhangen en hoe je ze in een theoretisch kader kunt zien. Aan de andere fasen van de leercyclus, experimenteren en ervaren (accomoderende leerstijl), word meestal minder aandacht besteed.

Doel 
Het programma Learning by Doing is er op gericht om het persoonlijk geloof meer vorm te geven in de praktijk van het dagelijks leven. Dit leren we door alle leerstijlen door te lopen: denken en bezinnen maar ook beslissen en doen. Voor het Evangelisch Werkverband zit hier de gedachte van whole-life-discipleship achter: het christen-zijn doortrekt het hele leven en is niet slechts een onderdeel van je leven.

Voorbeelden Do Events

1.       Nodig een gastspreker uit die een thema behandelt waar je als groep meer van zou willen weten. Of nodig iemand uit de kerk uit die je inspirerend vindt en vraag naar wat hem/haar beweegt.

2.       Besteed tijd aan getuigenissen van de leden van je groep. Introduceer dit op tijd, zodat mensen er over na kunnen denken. Getuigenissen hoeven niet altijd hoogtepunten in je leven met God te zijn. Houd het dicht bij jezelf.

3.       Doe als groep een avond voorbede voor elkaar of voor mensen uit de kennissenkring of gemeente. Of vraag iemand extern om jullie als groep te leren hoe dit werkt.

4.       Als groep een film kijken. Laat één iemand een film uitkiezen die op hem/haar sterke indruk heeft gemaakt. Laat diegene er eventueel gespreksvragen bij bedenken die je tussendoor kunt stellen, of laat hem/haar vertellen waarom deze film zo'n indruk maakte.

5.       Laat de leden van je groep een ‘mission statement' maken. Een persoonlijk mission statement beantwoordt de vraag ‘wat wil je bereiken in je leven?' . Door hier mee bezig te zijn kom je er achter wat je drijfveren zijn. Hoe staat dit statement in verbinding met je geloof in God? Wat verwacht je van het leven? Hoe beïnvloedt je geloof in God de manier waarom je je leven invult?

6.       Als groep de gaventest invullen van Christian Schwarz of de Spiritualiteitswijzer van de EO. Bedenk hier als kringleider vragen bij en bedenk hoe deze testen jouw groep zouden kunnen helpen om te groeien in geloof en verbondenheid met Jezus.

7.       Last Words: laat ieder individueel opschrijven wat hij/zij denkt dat er op zijn/haar begrafenis over hem/haar gezegd wordt. Hoe zou jij herinnerd willen worden? Is je leven daar nu een afspiegeling van?

8.       Opdracht: laat de kringleider eens een opdracht bedenken die hij de groep meegeeft om vóór de volgende bijeenkomst te doen. Dit kan bijvoorbeeld zijn: praat eens met je kind(eren ) over hoe jij je geloof beleeft, probeer eens te bidden voor iemand die je die week tegenkomt (in de bus, trein, auto naast je), al is het in stilte, en kijk wat er gebeurt.

9.       Schrijf een brief aan God/Jezus waarin je je gevoelens, vragen of juist dankbaarheid concreet verwoord. Nodig iemand uit de groep uit om de brief tijdens de avond voor te lezen en toe te lichten.

10.     Denk als kringleider na over hoe je meer nadruk zou kunnen leggen op het beleven met elkaar, in plaats van op het praten met elkaar. Hoe brengen we contrast in onze samenleving en stappen we uit onze comfortzone?

11.      Kijk met je groeigroep de film 'Damascus'. Hier vonden een aantal van de gebeurtenissen rondom Paulus plaats

12.     Eet samen met je groeigroep en speel daarna het spel 'Kaarten op tafel' 

‘Uitjes' die je als groep kunt ondernemen


1.       Vraag de diaconie eens naar de mogelijkheden die zij zien, hoe jullie als groep van dienst zouden kunnen zijn. Steek de handen uit de mouwen voor iemand in je familie(gemeente) die het moeilijk heeft. De diaconie heeft hier goed zicht op. Het kan de onderlinge band en het gevoel van saamhorigheid versterken.

2.       Loop een dag mee met een plaatselijke voedselbank en kijk wat voor effect dit heeft op je groep.

3.       Maak een gebedswandeling
Wandel al biddend door je wijk heen en bid (in stilte zo je wenst) voor alles wat je onderweg tegenkomt dat je aandacht trekt. Evalueer met elkaar wat je raakte of waar je tegenaan liep.

4.       Doe samen een project van stichting Present 
Deze organisatie heeft een grote database van mensen met hulpvragen. Als groep zou je je voor een project kunnen opgeven en dan helpen zij je verder. Op deze manier kun je ook mensen in je omgeving leren kennen die het minder goed hebben.

5.       Laat de groep zelf brainstormen over activiteiten die je samen kunt ondernemen. Wat zijn activiteiten die je onderlinge band versterken, of die de geloofsgroei van de deelnemers stimuleren?