Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Tolboomweg 10
3784 XC Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Wat is een GemeenteGroeiGroep?

Een GemeenteGroeiGroep (GGG) is een groep mensen uit een christelijke gemeente die op regelmatige basis bij elkaar komen en praten over het geloof en het geloofsgesprek stimuleren.  De bedoeling is, dat zo'n groep groeit door mensen uit te nodigen en na 4 jaar ververst of bij een te groot aantal al eerder splitst.

Toen Jezus op aarde was, had Hij op drie niveaus contact met mensen: individueel, in een massa en in een kleine groep. Met zijn twaalf leerlingen zat Hij zelf in een kleine groep. Een kleine groep is heel geschikt om het geloof te delen, te praten over waar je tegenaan loopt, wat je ervaren hebt en welke vragen je hebt.

Het Evangelisch Werkverband begon 18 jaar geleden met GemeenteGroeiGroepen. Naar schatting 10.000 mensen in Nederland zijn betrokken bij een groeigroepenbeweging.

Geestelijke groei in de huiskamer
Jezus investeerde dus in de kleine groep. Dat doen wij ook in de GGG. In het onderlinge gesprek groeit de gemeenschap met elkaar en met God. In de groep kun je geloofservaringen uitwisselen en groeien in je geloof. In de groep kun je elkaar stimuleren om je geloof ook werkelijk te leven en missionair te zijn. En er is ruimte om elkaar in gebed bij God te brengen.

Downloads
GGG evaluatieformulier

Highlights
  • Geloofsgesprek in kleine groep
  • Groei in geloof, gemeenschap en gastvrijheid
  • Jaarlijks nieuw themaboek
Uitgelicht
Getuigenis Wat is een GemeenteGroeiGroep? - Deelnemers GemeenteGroeiGroep Beilen
Deelnemers GemeenteGroeiGroep Beilen

Waarom GemeenteGroeiGroepen?

Waarom GemeenteGroeiGroepen?
Als je de evangeliën in de Bijbel leest, valt het op dat Jezus mensen op verschillende niveaus benaderde. Allereerst nam Hij de tijd om met mensen persoonlijk te spreken, een op een. Zo knoopte Hij bijvoorbeeld een gesprek aan met de Samaritaanse vrouw toen Hij haar bij een bron ontmoette (Johannes 4). Daarbij ging Hij in op haar persoonlijke situatie en nodigde Hij haar uit ‘water' te drinken waardoor ze nooit meer ‘dorst' zou krijgen. Deze persoonlijke benadering is van groot belang in onze kerken, denk aan pastorale gesprekken.

Daarnaast sprak Jezus ook tot grote groepen mensen tegelijk. Denk aan de Bergrede, waarin Hij tot een grote menigte mensen sprak. Of aan de wonderbare spijziging, waarin Hij duizenden van brood en vis voorzag. Wij kennen in onze kerken ook bijeenkomsten voor grotere groepen, denk aan erediensten of conferenties.

Opvallend is echter, dat Jezus het grootste deel van Zijn tijd investeerde in een kleine groep van twaalf leerlingen. Met deze kleine kring leerlingen ging Hij vriendschappelijk om, gaf hun intensief onderricht, beantwoordde hun vragen en gaf hun ‘stage' opdrachten! In drie jaar tijd gaf Hij ze een intense geestelijke vorming en vormde ze van discipelen tot apostelen: ze werden uitgezonden om discipelen te maken.