Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Tolboomweg 10
3784 XC Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Leerlijn 2- module 3: Levend in Christus

De cursus ‘Levend in Christus’ is een verdiepingscursus voor iedereen die meer wil leren over de gaven van de Heilige Geest, het gebed, genezing en bevrijding. Na deze cursus ben je beter in staat de ander te dienen vanuit jouw geloof. Deze mooie maar ook ingrijpende cursus is een must voor gebedsgroepen, mensen die een Alpha-cursus geven, catecheten en jeugdwerkers.

Wat kan een gemeente leren?

 • De gemeente opbouwen door verdieping in geloof en praktisch discipelschap 
 • Een biddende gemeente worden

Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor via Info@ewv.nl.  Er is een team van toerusters om de plaatselijke gemeente te dienen met het geven van deze cursussen.

Wat kan de deelnemer leren?

 • Ontdekken wat het betekent om te leven als een discipel van Jezus
 • Als discipel leven in een gebedsteam of in pastoraal werk
 • De gaven van de Heilige Geest toepassen in de praktijk

Onderwerpen: 

 • Evenbeeld van God
 • Leven door gebed
 • Geestelijke gaven
 • Leven in het Koninkrijk van God
 • Het rijk der duisternis
 • Levend in Christus
 • Bevrijding
 • Genezing

De basis:  wie deelneemt, wordt geacht: 
te geloven in een persoonlijke God die in het dagelijks leven aanwezig is;
te geloven in de Bijbel als Woord van God;
te geloven in de inwoning en werking van de Heilige Geest;
een verlangen te hebben om de ander te dienen in de kracht van de Heilige Geest.

Goed om te weten: 
Tijdens de cursusavonden/-dagen is er voldoende tijd ingeruimd voor het oefenen in kleine groepen. De cursusleiders zijn mensen die ervaring hebben met de cursus en met gebedspastoraat. Dat kan een EW-medewerker of een toeruster zijn.

Vervolgtraject: 

Wil je na deze cursus verder leren, dan zijn er verschillende mogelijkheden: 

 • Advisering bij het opzetten van een pastoraal team en/of coaching door het EW
 • Ministrycursus met (deel van de) groep
 • Schoon Schip met (deel van de ) groep 
 • Jaarlijkse EW-netwerkdagen rond specifieke thema's, waarbij cursusleiders en deelnemers verder toegerust worden.

Wil je meer informatie of een cursus organiseren, stuur dan een bericht naar info@ewv.nl

Highlights
 • Verdiepende training
 • Leren hoe discipelschap in praktijk kan worden gebracht
 • Toepassen van de gaven van de Heilige Geest

Het boek Schoon Schip gebruiken ter verdieping

Veel mensen zitten vast aan gedragspatronen, die aangeleerd zijn en hen beperken om werkelijk mens te zijn, zoals God dat bedoeld heeft. Deze gedragspatronen zijn bepalend geworden voor de manier waarop zijn in het leven staan. Hier willen ze graag vanaf, maar weten niet goed hoe zij dat moeten doen. Het kan zijn dat hulp wordt gezocht bij een psycholoog, maar het kan ook goed zijn om naar een goede pastoraal counselor te gaan. Het kan namelijk nodig zijn om eens grondig schoon schip te maken in zijn of haar leven.

Dit werkboek is een hulpmiddel om daarbij te helpen. Het is geschreven als een zelfhulpboekje, maar het is beter om het samen met een pastoraal team, dat hier ervaring mee heeft, door te werken.