Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Tolboomweg 10
3784 XC Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Schoon Schip

Werkboek Schoon Schip

Schoon Schip staat voor het in gebed, door de Heilige Geest, opruimen van je leven. In het leven kunnen we allerlei ervaringen opdoen en innerlijke verwondingen oplopen, die ons kunnen belemmeren in onze relatie met Jezus Christus.

Het werkboek Schoon Schip heeft inmiddels velen geholpen om tot een diepere relatie met Jezus Christus te komen. Door biddend in gesprek te gaan, wordt wat in Johannes 16:8 staat werkelijkheid 'De Here Jezus heeft over de Heilige Geest gezegd: Als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde'. Blokkades komen aan het licht en kunnen door gebed weggenomen worden, zodat de Heer nog meer kan doorwerken in het leven van Zijn kinderen.

Highlights
  • Bevrijding van verkeerd gedrag en gedragspatronen
  • Zelfhulpboek voor bevrijding en innerlijke genezing
  • Te gebruiken voor individuen en in groepen

Dit boek is geschikt voor individueel gebruik én voor gebruik in groepen

Individueel gebruik
Iemand wil in de diepere relatie komen met de Heer en gebruikt dit werkboek daarbij. Eventueel met behulp van een predikant of kerkelijk werker of iemand die bekend is met gebedspastoraat. Als aanvulling op dit individuele gebruik is gebruik in groepen aan te bevelen.

Werkboek Schoon SchipGebruik in groepen
Na het volgen van de cursuslijn Ruimte voor de Geest, met daarbij de module Levend in Christus, verlangen deelnemers soms naar nog meer verdieping. Je kunt dan een nieuwe groep vormen die samen door het werkboek Schoon Schip gaan. De hoofdstukken bieden gespreksstof waarbij vragen gebruikt kunnen worden zoals:

  • Wat spreekt je aan?
  • Wat roept vragen op?
  • Wat is voor jouw leven van toepassing?
  • Waar wil je voor laten bidden?

Op deze manier kun je na de cursus Levend in Christus zelf verder gaan met het verdiepingsproces.

Ministryteams
Een andere suggestie is om dit materiaal te gebruiken binnen het ministryteam. Dit zou als volgt kunnen:

  • Opening met een bijbelgedeelte uit het hoofdstuk dat gelezen was en uitwisseling van gedachten daarover.
  • Bespreking van het hoofdstuk met vragen zoals boven geformuleerd.
  • Daarna in groepen van 4 uit elkaar waarbij er doorgebeden werd. Telkens 2 bidden voor 1 persoon. De 4e persoon bidt in stilte mee en geeft ook feedback om zo samen te groeien in bidden voor elkaar.

Ministryteams ervaren het als heel verdiepend om met dit materiaal bezig te zijn. Ze worden zelf toegerust en ook toegerust om anderen in ministrygebed verder te helpen. Daarom van harte aanbevolen.

Gedachtegoed werkboek
Het boek is gebaseerd op gedachtegoed van Neil Anderson, Wilkin van der Kamp, Leanne Payne, het Minnesota 12-stappenmodel en praktijkervaring van het team Pastoraat voor Bevrijding en Innerlijke Genezing. De onderwerpen gaan over afrekenen met bijvoorbeeld leugens, misleiding, geestelijk overspel, verkeerde bindingen, ongewenste erfenissen, ongezonde angsten, wrok en verbittering.