Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Tolboomweg 10
3784 XC Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Pionieren in de kerk

Een pioniersplek is een nieuw initiatief van kerk-zijn, zonder voorgeschreven opzet. Iedere pioniersplek is weer anders. Een greep uit de voorbeelden: een netwerk van jongeren, een gemeenschapsvorming in een achterstandswijk, een kerk voor jonge gezinnen of laagdrempelige diensten voor mensen die de kerk hebben verlaten. 
Voorop staat wat bij de doelgroep past, hoe het evangelie goed nieuws voor hen is, is God aan het werk in hun midden en hoe en op welke manier kun je hierbij aansluiten?

Wil jij pionieren? 
Ontwikkel biddend en luisterend een droom, lees over pionieren en bezoek andere pioniersplekken, maak een plan waarin je beschrijft voor wie de pioniersplek is, waar en waarom. Bid voor oogstarbeiders (zie: Lukas 10:2 en Mattheus 9:37), deel je visie met de kerkenraad en andere mensen uit de gemeente en vorm een team.
Voorbeelden en praktisch tips vind je in de brochure van de PKN. Het Evangelisch Werkverband werkt samen met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) aan pioniersplekken. De PKN heeft een landelijk team hiervoor beschikbaar en vanuit het Evangelisch Werkverband begeleidt Ramon de Bonte startende pioniersplekken en kerkenraden en daarna neemt Serge de Boer de begeleiding over.

Highlights
  • Pioniersplek: een nieuwe vorm van kerk-zijn
  • Evangelisch Werkverband begeleidt pioniersplekken
  • Trainingen vanuit de Protestantse Kerk Nederland (PKN)

Waarmee helpt het Evangelisch Werkverband?

Sinds 2003 experimenteert het Evangelisch Werkverband met pioniersplekken. Kenmerkend is de speciale aandacht voor het werk van de Heilige Geest, het maken van discipelen en gezond leiderschap. We ondersteunen met inspirerende voorbeelden, bemoediging en gebed, toerusting en begeleiding tijdens het proces en bij het maken van plannen. Financiële steun is ook mogelijk. 
Als pioniersplek word je onderdeel van een lerend netwerk met trainingen van de PKN. In dit netwerk kun je met je team workshops volgen, andere pioniersteams ontmoeten en met of van elkaar leren.

Pionierbegeleiders 
Onze pionierbegeleiders zijn Serge de Boer en Ramon de Bonte. Heb je een droom en wil je hierover van gedachten wisselen neem dan contact op met Ramon@ewv.nl.

Ramon de Bonte is vanaf 1 januari 2019 bij het Evangelisch Werkverband betrokken als startbegeleider en pionierbegeleider. Hij is lid van het landelijke team pionieren van de Protestantse Kerk en verantwoordelijk voor de startbegeleiding van lokale pioniersteams & kerkenraden en de ontwikkeling van beleid. 

Serge de Boer is vanaf januari 2017 bij het Evangelisch Werkverband betrokken als pionierbegeleider. Hij is verantwoordelijk voor de begeleiding van kerkenraden en lokale pioniersteams die van start zijn gegaan. Daarnaast verzorgt hij communicatietrainingen en coachingstrajecten via zijn eigen praktijk.