Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Eendrachtstraat 29a
3784 KA Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Huddel leergemeenschap

Het Evangelisch Werkverband biedt in samenwerking met Nederland Zoekt een persoonlijk discipelschapstraject aan voor predikanten en andere leiders in de kerk met huddels en trainingsdagen:  Huddel leergemeenschap. Een huddel is een model om missionair discipelschap te bevorderen op basis van het boek ‘een cultuur van discipelschap’ van Mike Breen. Vanaf deze zomer (2019) start het EW een nieuw traject, er zijn nog een aantal plekken vrij voor deelnemers.

Coaching
Een EW-huddel bestaat uit een groep predikanten en andere kerkleiders die tweewekelijks onder leiding van een getrainde huddelleider samenkomt om elkaar te bemoedigen en aan te scherpen in het leerling zijn van Jezus Christus. Het is een plek waar deelnemers zich veilig voelen en uitgedaagd worden hun omstandigheden serieus te nemen en daarover met God en elkaar in gesprek te gaan. Karakteristiek voor een huddel is dat deze niet zozeer gericht is op kennisvermeerdering, maar op het praktisch handen en voeten geven van het volgeling zijn van Jezus in het dagelijks leven.

Ervaringen met huddels leren vooral dat het mensen helpt om echt het leven met elkaar te delen. Gesprekken gaan al snel diep en worden heel persoonlijk. Het is opmerkelijk hoe kwetsbaar en open mensen durven te zijn en hoe snel je bij het hart uitkomt. De deelnemers in onze eigen huddels zijn enthousiast en geven aan enorm gegroeid te zijn in hun relatie met God en beter in staat te zijn het volgen van Jezus praktisch te maken en daar elke dag bewust mee bezig te zijn. Bijna alle deelnemers zijn bezig met het aangaan van meer en diepere relaties met niet-christenen. Er gaat enorm veel kracht vanuit als je ziet wat God in je leven aan het doen is. Door hier te beginnen is missionair discipelschap een natuurlijk gevolg!

Highlights
  • Huddels: persoonlijke discipelschapsvorming
  • Via coaching groeien als volgeling van Jezus 
  • Diepere relaties onderling en met God
  • Bouwen aan een cultuur van discipelschap
  • Missionair discipelschap

 

Aanmelden

 

Huddel leergemeenschap

Het discipelschapstraject bedoeld voor kerkelijk werkers, pioniers, ondernemers, trainers en begeleiders van gespreksleiders e.d. bestaat uit een leergemeenschap van een jaar met drie landelijke dagen. Een tweewekelijkse huddel met 4-5 personen en huddelleider (afwisselend live en Skype) en deelname aan de trainingsdagen.

Doel
Het doel van de leergemeenschap is een persoonlijke vorming als discipel en hoe je dit kunt combineren met je rol als leider zodat je, in verbondenheid met andere leiders, in je eigen context kunt gaan werken aan een cultuur van discipelschap.

Inhoud
Tijdens het discipelschapstraject staan twee vragen centraal: 'Wat zegt God tegen mij?' en 'Wat ga ik er mee doen?'.

Inbreng vanuit het eigen leven (kairos) 
Ruimte en veiligheid voor delen aanvechtingen en vragen
Ruimte voor het horen van Gods stem
Aanspreekbaarheid op jouw plannen
Boek: bouwen aan een cultuur van discipelschap’ – Mike Breen

We maken hierbij gebruik gemaakt van eenvoudige, praktische modellen ontwikkeld door 3Dm en de St. Thomas Church uit Sheffield, Engeland. Zij hebben al meer dan twintig jaar ervaring met huddels en missionaire groepen.

Kosten
€199,- per jaar.

Wil je meedoen, of heb je vragen? Mail dan naar Ramon de Bonte, ramon@ewv.nl.

Huddel leergemeenschap - Getuigenis Huddels

Getuigenis Ds. Sander Ris (Rijssen)

“Nederland Zoekt brengt met de boeken van Mike Breen een nieuwe dimensie aan discipel-zijn: namelijk met een kleine groep in je eigen buurt een ‘missional community’ vormen waarmee je alle focus legt op het discipel-zijn in je eigen buurt. Hoe je met je gezin op missie gaat in de buurt. Dat laatste had ik nooit zo praktisch onderwezen gekregen. Discipelschapscursussen waren voor mij tot nu toe nog vaak ‘intern’ gericht, binnenkerkelijk. Ik zie geen andere manier tot nu toe, om als PKN echt ‘binnenstebuiten’ te gaan. Nederland Zoekt pakt het zo low profile en praktisch aan. Andere ‘methoden’ slaan stuk op het gegeven dat PKN mensen over het algemeen dit soort dingen ‘te hoog gegrepen vinden’. Ik heb de missionaire focus als verfrissend ervaren!”

Getuigenis Janneke Plantinga (Drachten)

“Door de huddel ben ik enorm gegroeid in mijn geloof. Op een gestructureerde manier zijn we in de huddel aan de slag gegaan met het luisteren naar de stem van God. Elke twee weken komen we bij elkaar en delen we ons ‘kairos-moment’ (een moment dat je raakt, waarin de hemel de aarde raakt). Vervolgens helpen de andere deelnemers van de huddel door vragen te stellen wat dit betekent en wat je hier mee gaat doen. Bij de volgende bijeenkomst wordt je dan ook weer bevraagd op je acties. Hiermee zet je concreet stappen in geloof en in discipelschap. Diverse werkvormen helpen in dit proces om zaken helder te krijgen. Een nieuwe manier van denken die je geloof en je leven verandert.”

Huddel leergemeenschap - Getuigenis Janneke over Huddels