Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Eendrachtstraat 29a
3784 KA Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Meekijken met pioniers

Bij het Evangelisch Werkverband leven we mee met een aantal pioniers/pioniersplekken. Regelmatig krijgen we vanuit die plekken mooie verhalen te horen. Verhalen over hoe het Koninkrijk van God doorbreekt in mensenlevens. 

Gedoopt in de Maas

24 september 2019 - Vandaag willen we het verhaal delen van buurtpastor Joris van der Spek: Zijn pioniersplek Boeiend in de wijk Feijenoord had zondag 15 september voor het eerst een doopdienst! Op de foto kan je zien dat het letterlijk en figuurlijk een stralende dag was. En uiteraard: Rotterdammers worden in de Maas gedoopt! Selma (de dopeling) vertelde dat ze een tijdje bij de Jehova's getuigen had gezeten en dat ze daarmee gebroken had. Ze had deelgenomen aan een Alpha-cursus en ze kreeg het verlangen om gedoopt te worden. Ze wil nu niets liever dan Jezus volgen! 

  • Meekijken met pioniers - Gedoopt in de Maas
  • Meekijken met pioniers - Gedoopt in de Maas

Bezoek aan KenHem in Ede

Experimentele kerkplek via een E-Golf?!   
 
Vanuit het Evangelisch Werkverband begeleiden we diverse pioniersplekken: nieuwe creatieve en experimentele kerkplekken. Vaak zijn dit kleine teams die luisterend naar Gods stem en van daaruit het avontuur aangaan om op nieuwe plekken het evangelie te brengen. Als Evangelisch Werkverband zijn we trots op de teams die we mogen begeleiden en daarom willen we regelmatig zo’n team in het zonnetje zetten.  
 
Vandaag maken we kennis met KenHem in Ede. We hebben ze een aantal weken geleden bezocht en maakten kennis met een aantal gepassioneerde pioniers. Ze leerde ons iets nieuws: sociaal missionair ondernemen… 
 
Al sinds 2013 pionieren René Visser en Pieter Barten in de wijk KenHem in Ede. Pieter vertelt ons dat pionieren een lange adem vraagt: ‘We zijn al 6 jaar bezig met relaties opbouwen om vertrouwen te winnen van de buurtbewoners. Daarvoor hebben we al heel wat activiteiten georganiseerd. Van buurtmaaltijd tot voetballen in de voetbalkooi.’ 
 
‘Onze nieuwste aanwinst is de leenauto.’ Trots laat Pieter ons een heuse E-Golf zien waar wijkbewoners gebruik van kunnen maken. ‘Deze auto kan straks op stroom 300 kilometer rijden,’ legt Pieter uit.  
 
De auto is een mooi voorbeeld van het missionair ondernemen. ‘We willen het koninkrijk zichtbaar maken op alle gebieden van het leven en hebben onze activiteiten ondergebracht in vijf thema’s: zorg, jeugd, deeleconomie, duurzaamheid en zingeving’, licht Pieter toe. Dit levert verschillende activiteiten op: voetballen, breien, taalles, maaltijden, dansen, bidden en Bijbellezen.  
 
De deelauto is een combinatie tussen de thema’s deeleconomie en duurzaamheid. De auto komt voor alle wijkbewoners beschikbaar en rijdt op schone stroom. Met een app kun je hem reserveren, betalen en de auto openen. 
 
Tussen al die activiteiten door bouwen Pieter en René relaties op in de wijk en raken ze in gesprek over Jezus. Zodoende ontstaat er naast alle activiteiten een community waarin mensen samenkomen rondom de bijbel. ‘We zien uit naar alle mooie dingen die nog staan te gebeuren in deze wijk’, vertelt Pieter met een glimlach.  

Bezoek aan de Fontein in Apeldoorn

De Fontein is een missionaire gemeente binnen de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Het EW-team bezocht deze pioniersplek om te horen wat het pionieren hier inhoudt. We worden gastvrij ontvangen in wijkcentrum Kristal in Zuidbroek. In dit multifunctionele gebouw worden alle bijeenkomsten en diensten gehouden.

We spreken met de bevlogen dominee Arjan Plaisier en Nelleke van Wettum, vertegenwoordiger taakgroep leren en ontmoeten. Arjan is als missionair predikant verbonden aan De Fontein. Hij helpt de gemeente zich te blijven focussen op rand- en buitenkerkelijken. Ook is hij het gezicht van de Fontein in het uitdragen van de duidelijke boodschap. En heeft hij veel contacten met andere gemeenten in Apeldoorn om de samenwerking te bevorderen.

Nelleke vertelt dat de Fontein een missionaire geloofsgemeenschap wil zijn die aantrekkelijk is voor mensen die weinig of niets met kerk of geloof hebben. Dit wordt zichtbaar in de vormgeving van de kerkdiensten (laagdrempelig) en in de activiteiten door de week. Laagdrempelig betekent overigens niet het lichtvaardig omgaan met de blijde boodschap van Jezus Christus. Laagdrempelig betekent wel gastvrij zijn. Dit uit zich niet alleen in woorden maar ook in daadwerkelijke inzet in de Apeldoornse samenleving. Zo hebben ze goed contact met de basisschool en hebben ze samen een kerstmusical gedaan. Ook met anderen die gebruik maken van de Kristal worden contacten gelegd. De voorbeelden van positief contact met anderen gericht op goede relaties en samenwerking spraken ons echt aan.

Wat maakt de Fontein bijzonder?

De bijbel in het wijkcentrum heeft zijn positieve invloed. Denk aan de hiervoor genoemde kerstmusical samen met de openbare basisschool. Waardoor veel kinderen en ouders met het evangelie in aanraking zijn gekomen en nog steeds want ook voor komend jaar wordt er samengewerkt. Het zoeken van verbinding wordt ook gedaan door gespreksavonden over actuele thema’s met christenen en niet-christenen in een locatie elders in Apeldoorn te organiseren.

Tot slot gaf Arjan heel eerlijk aan dat je het niet moet zoeken in grote aantallen. Een oudere man die gedoopt wordt, een jongere die Jezus leert kennen of mensen die niet verdwijnen via de achterdeur. Daar mogen we ons over verheugen.