Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Eendrachtstraat 29a
3784 KA Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Seminars & Conferenties

Een seminar of conferentie van het Evangelisch Werkverband is de plaats waar je onderwijs over de persoon en het werk van de Heilige Geest ontvangt en kunt ervaren hoe de Heilige Geest in jouw leven werkt. Veel deelnemers gingen je al voor en zijn aangestoken door de Heilige Geest. Een seminar of conferentie wakkert een vuur in je aan: een verlangen naar meer, een behoefte om verder gevoed te worden. Daarvoor biedt het Evangelisch Werkverband dan ook toerusting aan.

Seminars
Seminars zijn kleinschalige, interactieve bijeenkomsten waarin je kunt kennismaken met het onderwijs en de trainingen van het EW. Ze worden georganiseerd in samenwerking met plaatselijke gemeenten en zijn gratis te bezoeken. Als je de Heilige Geest wilt leren kennen en ervaren, ben je van harte welkom!

Conferenties
Conferenties zijn landelijke events, een feest van herkenning, waarin het werk en de gaven van de Heilige Geest worden onderwezen, ervaren en gevierd. Conferenties hebben elk jaar een ander thema. Conferenties zijn een feest van de Geest, een plek van ontmoeting en aanbidding, genezing en profetie. 

 
Seminar Seminars & Conferenties - There is More Next
There is More Next
There is More Next is bedoeld om onderwijs te ontvangen over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Op deze regionale dagen zien we dat mensen worden bekrachtigd door de liefdevolle aanraking van God en worden toegerust om als discipel van Jezus te leven.
Lees verder
 
Seminar Seminars & Conferenties - Theologenconferentie
Theologenconferentie
De Theologenconferentie is een jaarlijkse studiedag. Een thema dat is afgestemd op de kerkelijke en theologische actualiteit staat centraal.
Lees verder
 
Seminar Seminars & Conferenties - GemeenteGroeiGroepen dag
GemeenteGroeiGroepen dag
De GGG-dag is een dag van inspiratie, bemoediging, ontmoeting en toerusting. Kom je ook? Volgend jaar vindt in de GGG-dag plaats op zaterdag 5 september 2020 te Harderwijk.
Lees verder
 
Conferentie Seminars & Conferenties - There is More
There is More
There is More! We hebben in Nederland hartstochtelijk meer van de Heilige Geest nodig. Bij There is more ontvangen wij zalving, kracht en gaven door de Heilige Geest. We zien dat God mensen (innerlijk) geneest en we gaan meer van Jezus Christus ontdekken en van Hem houden.
Lees verder
 
Conferentie Seminars & Conferenties - There is More 2020
There is More 2020
Lees verder