Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Eendrachtstraat 29a
3784 KA Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

There is More

There is More! 2019 gaat naar 2020

There is More! 2019 gaat naar 2020

We ontvangen veel vragen over het wel of niet doorgaan van There is More! 2019. U bent bezoeker of belangstellende van deze conferentie en daarom willen we u graag informeren. In dit bericht lichten we toe, hoe we tot het besluit zijn gekomen om in 2019 geen There is More! te organiseren. 

In het tweede halfjaar van 2018 en de eerste maanden van 2019 hebben we als Evangelisch Werkverband met elkaar gebeden, gereflecteerd en nagedacht hoe we vanuit de opdracht meer focus kunnen aanbrengen. We zijn een kleine organisatie en merkten dat we de dingen niet meer op een niveau konden doen die we graag wilden.  

Ook is nagedacht over wat onze plek is in het Lichaam van Christus en in het bijzonder voor de Protestantse Kerk in Nederland. We hebben elkaar in die periode de vraag gesteld: ‘Waarom doen we wat we doen, hoe organiseren we onszelf en wat kunnen we als kleine organisatie aan en wat niet?’. Eind 2018 heeft onze directeur, Hans Maat, een visienotitie geschreven. Samen met Jelle de Kok is de lokale onderwijslijn uitgewerkt. Verder zijn we volop bezig geweest met het bouwen van de nieuwe website. Kortom, een in onze ogen vruchtbare periode vanaf de zomervakantie 2018, waarbij we ons realiseren dat het veel interne activiteit is geweest en de omgeving daar nog niet veel van ziet en ervaart. Helaas werkt de interne focus van de afgelopen periode ook door naar There is More! 2019.  

Uiteindelijk hebben we, hoewel niemand dat leuk vindt, het besluit moeten nemen om geen There is More! te organiseren in 2019. We begrijpen dat je dit misschien wel heel jammer zult vinden, omdat je er wellicht naar uitzag. Dat voelen we allemaal zo, in ons bestuur, onze staf, team en vrijwilligers, maar we denken volop na over de invulling van There is More! in 2020.  De plannen hiervoor hebben op dit moment onze volle aandacht. U hoort hier zeker meer van.

 

Highlights
  • Inspirerend onderwijs
  • Gebed om de Heilige Geest
  • Veiligheid en ruimte
  • Christenen uit allerlei stromingen

There is More! 2019 gaat naar 2020

 

There is More - There Is More!

Discipelschap in de plaatselijke kerk

We geloven in discipelschap in het licht van het evangelie van het koninkrijk en oefenen in een geloofspraktijk waarin de gaven én de tekenen en wonderen onderdeel zijn van ons normale christelijke leven. De conferentie die is bedoeld om jou toe te rusten, te bemoedigen en te bekrachtigen.

De kerk dat ben jij

We geloven in het belang van de plaatselijke kerk en alles wat wij doen is bedoeld om jou te helpen om te geloven dichtbij huis en op alle terreinen van je leven. De kerk, dat zijn wij. Dat ben jij. Als je verlangen hebt naar meer van Gods Geest, dan is dit de plek waar je moet zijn. We streven naar een unieke combinatie: ontvangen wat God je wil geven en hem ervaren in vergevende, genezende en bevrijdende liefde en kracht. Daarnaast zetten we stevig onderwijs neer waaruit we putten uit meerdere theologische stromingen.

 

There is More - Vernieuwing in de kerk

Meerdere theologische stromingen

Hier ontmoeten protestantse, evangelische, charismatische en katholieke christenen elkaar in een gedeeld verlangen naar herleving van de (plaatselijke) kerk. We doen dit wel vanuit een sterke affiniteit met onze protestantse achtergrond en in het bijzonder de Protestantse Kerk in Nederland.

Geestelijke vernieuwing voor onszelf en de kerk

Samen strekken we ons uit in de beweging ‘There is more’ naar geestelijke vernieuwing voor onszelf en voor de kerk. Vorige conferenties hebben geleid tot nieuwe roepingen, doorbraken in persoonlijk geloof, vernieuwing in de prediking, herstel en genezing, bevrijding en tot nieuwe groei in plaatselijke kerken en in denominaties.

There is More - Meerdere theologische stromingen
 
Gerelateerde activiteiten
Seminar There is More - Theologenconferentie
Theologenconferentie
Uitgelicht
  There is More - Ewald Schaap - TiM Next 2019
Ewald Schaap - TiM Next 2019
Mijn eerste echte kennismaking met de Heilige Geest was in het 3e of 4e jaar van mijn......
Lees verder
  There is More - Ds. Geralda Rohaan - In Christus verbonden
Ds. Geralda Rohaan - In Christus verbonden
In 2018 volgde ik de cursus: In Christus verbonden. Met enige aarzeling begon ik er aan....
Lees verder