Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Tolboomweg 10
3784 XC Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Hans Maat

Hans Maat - Directeur en spreker

Hans MaatWie is Hans Maat? 
Hans Maat is de bevlogen directeur van het Evangelisch Werkverband. Lang werkte hij in het onderwijs, in het landelijk jeugdwerk en evangelisatiewerk, in de toerusting en het advies van gemeenten en voor de Wittenberg.

Met name de Protestantse Kerk heeft zijn hart. Daarbij is hij een bruggenbouwer tussen de protestantse én de evangelische en charismatische stroming, vanuit een verlangen naar eenheid en echte kruisbestuiving. Hans is daarnaast ook oprichter van de band Sela en schrijver van vele liederen. Eerder werkte hij aan de bundel Op Toonhoogte, aan het Nieuwe Liedboek namens het moderamen van de PKN en maakte de bundel Hemelhoog van het Evangelisch Werkverband.

Discipelen die discipelen maken, om van betekenis te zijn
'Mijn visie voor het EW en ook voor de kerk heeft alles te maken met discipel zijn van Jezus. Wij vinden dat de kerk een plek mag zijn, waar je ontdekt wie onze Heer Jezus Christus is, maar ook een plek waar je onderwijs en begeleiding krijgt waar het gaat om de  werkingen, gaven en kracht van de Heilige Geest. Dat heeft de kerk hartstochtelijk nodig en dat accent leggen wij. Maar er is méér. Uiteindelijk willen we discipelen die discipelen maken, om van betekenis te zijn voor de buurt, voor de plek waar je leeft en werkt. Dat is de missionaire beweging die we hebben ingezet door te pionieren en door nieuwe vormen van evangelisatie te omarmen. 

We spreken vandaag veel over het koninkrijk van God en dat omvat het hele leven. De grote veranderingen waar onze cultuur midden in zit, gaan de kerk niet voorbij. Binnen de kerken zien we een reformerende beweging waarin de grootste uitdaging is dat het geloof in Jezus en het normale leven moeten samenkomen. Als je het samenvat, dan gaat het dus eigenlijk over het koninkrijk van God.'


Highlights
  • Opwekking binnen de PKN
  • Discipelen die discipelen maken
  • Het koninkrijk van God in ons dagelijks leven
  • Liefde van God delen door mijn spreken

Hans graag als spreker bij jou/u in de gemeente?
Neem contact op