Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Eendrachtstraat 29a
3784 KA Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Toerusting

“Wij missen spirit in onze gemeente”

Het Evangelisch Werkverband geeft toerusting aan kerkenraden en gemeenteleden die hun gemeente weer willen laten bloeien en groeien, zoekend naar een antwoord op leegloop en vergrijzing. De Kerk in vuur en vlam zetten, kan dat? Jazeker! Door de Heilige Geest te laten werken, in ons leven, in de Kerk. In het onderwijs en de training van het Evangelisch Werkverband leer je hoe je ‘ruimte kunt geven’ aan de Heilige Geest.

TOERUSTING LOKAAL“Hoe kan ik leven vanuit de Heilige Geest, als ik niet weet wie Hij is?”
Een veelgehoorde kreet. Mensen weten niet wie de Heilige Geest is, en dus ook niet hoe ze vanuit de Heilige Geest kunnen leven. In de lessen en oefeningen van het Evangelisch Werkverband kun je leren, ontdekken en ervaren wie de Heilige Geest is, hoe Hij werkt, hoe Hij werkt door jou en wat Hij je geeft. Het Evangelisch Werkverband heeft daarvoor twee cursuslijnen ontwikkeld. De cursuslijn 'Discipelschap' en de cursuslijn ‘Ruimte voor de Geest’. Het onderwijs (theorie) en de training (praktijk) kunnen worden gegeven in jouw kerkelijke gemeente of in een plaats in de regio.

TOERUSTING KERKENRAAD“Hoe kunnen wij als kerkenraad een gemeente leiden die wil leven vanuit de Heilige Geest?”

Jezus wil werken aan Zijn gemeente, via mensen die geloven en in Zijn naam leiding geven: de kerkenraad. Hoe zou het zijn als dit geen zakelijk vergaderorgaan is maar een bron van inspiratie? Bezield leiding geven kun je pas als je als kerkenraad of predikant zelf vervuld bent van de Heilige Geest.
Het Evangelisch Werkverband coacht en begeleidt kerkenraden en predikanten die willen groeien in hun geloof, en dit willen vormgeven in de gemeente, zodat dat een plek van hoop en betekenis voor de wereld wordt.

Als je met ons van gedachten wilt wisselen over wat bij jou of je gemeente past stuur dan een e-mail naar info@ewv.nl of dominee Jelle de Kok.

Lees ook het artikel uit het Friesch Dagblad
'Evangelisch Werkverband investeert in toerusting'

Wat doen we

Toerusting - Lokaal
Lokaal
Toerusting - Kerkenraad
Kerkenraad