Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Eendrachtstraat 29a
3784 KA Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Kerkenraad

Toerusting van kader (kerkenraad/commissies) kan door middel van dagtrainingen. In overleg kan bepaald worden hoe zo’n dag ingevuld wordt. De dag zelf is een afwisseling van onderwijs, groepsgesprekken en feedbackmomenten.

Onze visie is dat gemeenteopbouw gebeurt via geloofsopbouw en dat de kerkenraad een belangrijke rol heeft in dit proces. Het doel van de dag is om tot een concrete bouwsteen te komen die de kerkenraad verder helpt in haar beleid.

Op verzoek van de kerkenraad kan er ook voor een afgesproken periode coaching gegeven worden. Dit is een langer proces om verwerkelijken van wat geleerd is te begeleiden met advies en praktische ondersteuning. Voor meer informatie over coaching mail naar dominee Jelle de Kok of bel 0342-460010.

 
Cursus Kerkenraad - Ruimte voor de Geest kerkenraad
Ruimte voor de Geest kerkenraad
Deze cursus is bedoeld voor kerkenraadsleden die willen nadenken over vragen als: Waarom is de Geest zo belangrijk voor onze kerk? Wat zijn belemmeringen voor de Geest in onze kerkelijke structuur en in ons denken, en welke uitdagingen zijn er op dit gebied?
Lees verder
 
Kerkenraad - Maatwerk voor de kerkenraad
Maatwerk voor de kerkenraad
Het Evangelisch Werkverband wil kerkenraden en gemeenteleden helpen hun plaatselijke gemeente op te bouwen. De kerk is niet maakbaar, dat weten we. Maar een gemeente kan wel bloeien en groeien als er wordt gewerkt vanuit de kracht van Gods heilige Geest.
Lees verder

Wilt u uw gemeente bouwen? Neem dan contact op met Jelle de Kok, of telefonisch op 0342-460010.