Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

YEP

YEP

De denktank van YEP (Young Evangelical Protestants) stelden zichzelf voor op een  persconferentie in Doorn (20 april 2012) en doen dat nog eens voor een breed publiek tijdens de EW-special 'Geloven in méér!' op 12 mei in De Pijler in Lelystad.

Film

Klik hier voor de korte YEP-film die 12 mei getoond werd.

  • YEP zijn twintigers en dertigers die met hart, ziel en verstand God en zijn kerk willen dienen. Wij plakken geen etiketten op, want wij geloven juist in variatie en diversiteit, dus ieder die zich herkent in de missie van de geestelijke vernieuwing van de kerk, mag met ons meedoen.
  • YEP staat voor hoopvolle en toegewijde inzet van jonge mensen. Wij gaan graag in gesprek met ouderen binnen de kerk. Om het geloof te delen, om van de wijsheid en bewogenheid van ouderen te leren. Maar ook om ruimte te vragen voor de toekomst van de kerk, een kerk die relevant is in de huidige cultuur en ons toerust om christen te zijn en te blijven.
  • YEP staat voor beweging. Wij wijden ons toe aan Jezus Christus en aan Gods Koninkrijk. Wij gaan uit als Jezus' leerjongeren en brengen een boodschap van vrede, verkondigen de naam van Christus en doen dat in de kracht van de heilige Geest en met zijn gaven. Wij doen dat met onze generatiegenoten om samen te ontdekken wat Gods plan is voor ons leven en voor deze tijd.
  • YEP staat voor gemeenschap. YEP wil samen verbonden zijn. Gemeenschapszin en het uitwisselen van kennis en ervaringen vinden wij geweldig belangrijk. We willen verbonden zijn met alles en iedereen op alle levensterreinen, als God dat van ons vraagt, als dat de missie van het EW dient.
  • YEP staat voor denken, duwen en doen. We willen voluit meedoen aan het debat in de kerk en binnen het publieke domein. We zoeken naar verbinding. We willen theologisch en cultureel-antropologisch kijken naar de werkelijkheid om ons heen. Vanuit het besef dat het koninkrijk van God groter is dan wij denken en op plaatsen te zien is waar wij het niet verwachten.
  • YEP staat ook voor gewoon beginnen de kansen die zich voordoen niet te laten liggen. Gewoon praktisch en inspirerend aan het werk.
  • YEP staat voor de plaatselijke kerk. Wij willen juist binnen onze eigen gemeenschap aan de slag, samen met andere generaties. Wij zijn niet alleen een beweging op landelijk niveau maar juist een beweging van navolgers in onze eigen kerkelijke gemeente, in onze buurt, dorp of stad.

Wanneer hoort u meer?

De eerste activiteiten werden tijdens een persconferentie in Doorn benoemd (20 april 2012) en vervolgens op 12 mei tijdens het EW-event 'Geloven in méér!' voor een breed publiek toegelicht. Klik hier voor de korte YEP-film die 12 mei getoond werd.
YEP gaat groeien in de diepte en in de breedte. Verootmoediging, samen bidden en zoeken naar Gods wil heeft een zeer belangrijke plaats gekregen in alles wat wij doen.

Wilt u of jij meedoen?

Wij zoeken natuurlijk naar mensen die straks met ons mee gaan doen. Die voorgaan, die helpen, die organiseren, die meedenken. Wij nodigen ieder uit dat bij ons te melden. We nemen dan contact op voor de zomervakantie om hierover in gesprek te gaan.

Namens de YEP-denktank:
Robin Ten Hoopen (student theologie)
Elwin Foppen (bestuurskundige)
Corné Splinters (bedrijfseconoom en theoloog, foto rechts)
Jaap Jan Krikken (student bestuurskunde, theoloog, foto links)
Charlotte van der Weijde (student culturele antropologie)
Jorieke van de Werken (secretaresse)

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband